Reklamtröttheten större än någonsin – sex av tio svenskar negativa till reklam

Report this content

Reklamtröttheten i Sverige når nya höga nivåer – så många som sex av tio svenskar (59%) är negativa till reklam, och andelen ”mycket negativa” har ökat till drygt 20 procent, visar Sveriges Annonsörers och Novus årliga undersökning om allmänhetens inställning till reklam. Minst omtyckt är reklamen i linjär-tv, i digitala play-tjänster och på internetsajter medan bioreklamen får flest positiva röster.

– Det är oroande att reklamtröttheten har parkerat sig på den här höga nivån och det är en signal som annonsörer, medier och beslutsfattare behöver ta på största allvar. Reklam fyller en viktig funktion i samhället eftersom den informerar konsumenter och skapar konkurrens och tillväxt. Att människor tar avstånd från den får negativa konsekvenser för svenska företag, och i förlängningen svensk ekonomi, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer. 

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har de senaste 15 åren frågat svenska folket om deras inställning till reklam. Årets undersökning, med drygt 2 000 svarande, visar tydligt att de senaste årens nedåtgående trend håller i sig. Sex av tio (59%) har en ganska eller mycket negativ inställning till reklam, vilket innebär att förra årets rekordhöga siffra ligger kvar på samma nivå. Samtidigt har andelen som är ”mycket negativa” ökat från 18 till 21 procent. Endast en av tio (12%) svenskar är ganska eller mycket positiva till reklam. Resultatet visar också att så många som sju av tio (70%) gärna betalar extra för att få tillgång till reklamfria tjänster.

Inställningen varierar dock mellan olika mediekanaler. Reklam i linjär-tv, i digitala play-tjänster och på internetsajter får flest negativa röster. Även reklam på YouTube samt på Google och andra söktjänster får tummen ned av en klar majoritet. Flest positiva röster får bioreklamen – drygt var fjärde (27%) upplever den som positiv eller mycket positiv. Även reklam i tryckta tidningar/magasin samt reklam på utomhustavlor upplevs mindre negativt jämfört med övriga kanaler. 

– Många upplever att reklamen är störande och att den inte är tillräckligt underhållande eller inspirerande. Därför måste hela branschen – annonsörer, medier och digitala plattformar – jobba tillsammans för att vända utvecklingen. En annan viktig nyckel är att få företagsledningar att börja se marknadsföring som en investering och inte en kostnad. Det kommer att bidra till en kvalitetshöjning och reklam som människor gillar och vill ha, säger Hanna Riberdahl.

Mot bakgrund av de senaste årens negativa utveckling driver Sveriges Annonsörer flera initiativ tillsammans med stora delar av marknadsföringsbranschen. Läs mer HÄR.

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer. hanna.riberdahl@annons.se, Tel: 0702-29 66 90.

 

Fakta ur rapporten:

Andel av befolkningen som är ganska eller mycket negativ till reklam 2012–2020:

2020:    59%
2019:    59%
2018:    50%
2016:    52%
2014:    44%
2012:    51%

Mediekanaler där reklamen upplevs mest negativ (2020):

Linjär-tv/Tablå-tv                             77%  ganska eller mycket negativ 
Digitala playtjänster                        74%  ”
Sajter på internet                            74%  ”
YouTube                                         71%  ”
Google och andra söktjänster        69%  ”

Mediekanaler där reklamen upplevs mest positiv (2020): 

Bio                                                           27%  ganska eller mycket positiv
Magasin i pappersformat                         20%  ”
Utomhusreklam                                       19%  ”
Morgon-/kvällstidning i pappersformat    18%  ”
Brevlåda                                                  16%  ”

 

Läs hela rapporten HÄR.
 

Om undersökningen:

 Undersökningen omfattar 2141 personer mellan 18 och 79 år. Den genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel, på uppdrag av Sveriges Annonsörer, under maj-juni 2020.
 

Sveriges Annonsörer är en oberoende intresseorganisation som verkar för sund och ansvarsfull marknadsföring samt för att annonsörer ska få bättre effekt av sina investeringar.  Organisationen driver flera branschfrågor med målet att ge marknadsförare bättre förutsättningar att skapa, mäta och redovisa effekt.

Sveriges Annonsörer stöttar även medlemmar med utbildningar, seminarier och praktiska arbetsverktyg samt rådgivning inom juridik och byrårelationer. Organisationen företräder drygt 5 000 marknadsförare från 450 medlemsföretag i 26 olika branscher i Sverige (2020), och har även ett nära samarbete med sin globala moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers). 

Läs gärna mer på www.annons.se

Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är oroande att reklamtröttheten har parkerat sig på den här höga nivån och det är en signal som annonsörer, medier och beslutsfattare behöver ta på största allvar. Reklam fyller en viktig funktion i samhället eftersom den informerar konsumenter och skapar konkurrens och tillväxt. Att människor tar avstånd från den får negativa konsekvenser för svenska företag, och i förlängningen svensk ekonomi
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Många upplever att reklamen är störande och att den inte är tillräckligt underhållande eller inspirerande. Därför måste hela branschen – annonsörer, medier och digitala plattformar – jobba tillsammans för att vända utvecklingen. En annan viktig nyckel är att få företagsledningar att börja se marknadsföring som en investering och inte en kostnad. Det kommer att bidra till en kvalitetshöjning och reklam som människor gillar och vill ha
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer