Självreglering är vägen till bättre spelreklam

Report this content

Ett förbud mot spelreklam skulle hota såväl yttrandefriheten som intäkterna för redan pressade mediebolag. Samtidigt är det uppenbart att spelreklamen behöver stramas upp. Spelbranschen måste därför ta chansen att undvika hård lagstiftning genom att införa självreglering och inrätta en Spelombudsman.

Få branscher har på den senaste tiden blivit så utskällda och ifrågasatta som spelbranschen. Grunden är att den spelreklam som blev tillåten i och med omregleringen vid årsskiftet pumpats ut i stor mängd i olika mediekanaler. Regeringen har nu tillsatt en utredning som förväntas föreslå begränsningar av yttrandefriheten och möjligheten att marknadsföra spel, eller i vart fall vissa typer av spel. 

– Sveriges Annonsörer arbetar för kommersiell yttrandefrihet och ett hållbart annonsklimat. Vi anser att reklamen har en viktig roll i samhället. Men då måste annonsörerna ta ett eget ansvar för hur reklamen utformas, särskilt när det handlar om produkter och tjänster som medför risker för folkhälsan, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer. 

Sveriges Annonsörer har arbetat med egenåtgärder under lång tid, bl.a. på alkoholområdet. Vi presenterar idag tre punkter för en mer välfungerande självreglering av spelreklam, för att skapa ett större förtroende för branschen och undvika att yttrandefriheten inskränks genom lagstiftning. 

1. Ta fram ett gemensamt regelverk som ger ett tydligt mervärde i förhållande till lagen. I detta bör man ta vara på goda erfarenheter från andra branscher med produkter som har stor påverkan på folkhälsan, t.ex. alkohol och läkemedel. 

2. Inrätta en Spelombudsman vars uppgift bör vara att avgöra och mejsla ut praxis som branschen kan hålla sig i. 

3. Inför krav på utbildning för alla spelbolag med spellicens. En diplomerad utbildning från spelombudsmannen skapar förutsättningar för en hållbar efterlevnad. 

– Utredaren ska presentera sitt förslag om skärpt lagstiftning för spelreklam nästa höst. Spelbranschen bör utnyttja tiden fram till dess för att skapa en fungerande självreglering som håller lagstiftaren borta från yttrandefrihetsinskränkningar. Sveriges Annonsörer bidrar gärna i ett sådant arbete, säger Hanna Riberdahl.

Om Sveriges Annonsörer:
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 550 medlemsföretag. Läs gärna mer på annons.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Sveriges Annonsörer arbetar för kommersiell yttrandefrihet och ett hållbart annonsklimat. Vi anser att reklamen har en viktig roll i samhället. Men då måste annonsörerna ta ett eget ansvar för hur reklamen utformas, särskilt när det handlar om produkter och tjänster som medför risker för folkhälsan.
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Utredaren ska presentera sitt förslag om skärpt lagstiftning för spelreklam nästa höst. Spelbranschen bör utnyttja tiden fram till dess för att skapa en fungerande självreglering som håller lagstiftaren borta från yttrandefrihetsinskränkningar. Sveriges Annonsörer bidrar gärna i ett sådant arbete
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer