Stockholms stad tog beslut om etiska riktlinjer för utomhusreklam

Kommunfullmäktige tog under vårens sista möte beslut om etiska riktlinjer för utomhusreklamen på Stockholms stads reklamytor. Riktlinjerna gäller sexistisk reklam och hänvisar till Internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) och Reklamombudsmannens/Reklamombudsmannens Opinionsnämnds praxis. Sveriges Annonsörer välkomnar beslutet.

Bakgrunden är att i budgeten för 2017 fick Trafiknämnden i uppdrag att implementera etiska riktlinjer för reklam som ska gälla på alla reklamplatser som staden ansvarar för. Ärendet remitterades till Stadsledningskontoret. Ett förslag togs fram om egna etiska riktlinjer för reklamytorna staden ansvarar för, där även en skrivelse om att Trafikkontoret skulle förhandsgranska reklamen och kunna kräva att reklam plockas ned inom 24 timmar.

Det ursprungliga förslaget reviderades och under måndagskvällen beslutade Kommunfullmäktige att staden kopplar sitt arbete med etiska riktlinjer för reklam till ICC:s regler och Reklamombudsmannens/Reklamombudsmannens Opinionsnämnds praxis samt RO:s riktlinjer kring könsdiskriminerande reklam. Kommunfullmäktige beslutade också att Trafiknämnden ska genomföra regelbunden dialog med branschen samt under 2018 utvärdera riktlinjerna.

Sveriges Annonsörer välkomnar beslutet som innebär att förhandsgranskningen och kravet att att ta ned reklamen inom 24 timmar stryks. Genom att staden kopplar sitt arbete till reklambranschens självreglering blir det ett enhetligt system med enhetliga regler för branschen att följa, och inte en spretig praxis med olika riktlinjer i olika delar av landet, som annars var risken med det ursprungliga förslaget. Sveriges Annonsörer ser också fram emot den återkommande dialogen med Trafiknämnden för att lyfta frågan kring oetisk reklam.

– Istället för egna etiska riktlinjer kommer staden tillämpa de riktlinjer som reklambranschen har tagit fram och den praxis som arbetats fram under många år. Vi är glada att man frångick det ursprungliga förslaget eftersom befintliga riktlinjer och utarbetad praxis svarar mot det behov som staden har för att motverka att oetisk reklam förekommer på stadens reklamytor. Branschen tar idag ansvar genom bland annat utbildningar som organisationer som Sveriges Annonsörer med flera har och inte minst Reklamombudsmannen. Tillsammans görs ett gediget arbete att stävja schabloniserade, sexistiskt och objektifierande reklam och det är ett arbete som fortgår, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

Sveriges Annonsörer är en intresseorganisation för annonsörer och arbetar för att få dessa att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Tero Marjamäki, Pressansvarig, tero.marjamaki@annons.se, 0736-53 71 36

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Istället för egna etiska riktlinjer kommer staden tillämpa de riktlinjer som reklambranschen har tagit fram och den praxis som arbetats fram under många år. Vi är glada att man frångick det ursprungliga förslaget eftersom befintliga riktlinjer och utarbetad praxis svarar mot det behov som staden har för att motverka att oetisk reklam förekommer på stadens reklamytor. Branschen tar idag ansvar genom bland annat utbildningar som organisationer som Sveriges Annonsörer med flera har och inte minst Reklamombudsmannen. Tillsammans görs ett gediget arbete att stävja schabloniserade, sexistiskt och objektifierande reklam och det är ett arbete som fortgår
Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer