Svenskar känner sig förföljda av reklam på nätet

Svenska folket handlar allt mer på nätet – och känner sig förföljda på köpet, visar en ny studie från Demoskop, i samarbete med intresseorganisationen Sveriges Annonsörer. Tre av fem uppger att de, efter att ha köpt en produkt eller tjänst, exponerats för samma typ av vara i snitt 9,5 gånger under 2,4 veckors tid. Fyra av fem av de som sett reklamen menar dessutom att reklamen de sett varit för exakt samma produkt/tjänst som de redan köpt.


Retargeting annonsering (även kallat remarketing), är reklam som riktas till användaren som varit inne på en sajt och tittat på eller köpt en produkt eller tjänst. Annonsformen har blivit allt mer intressant och vanligt för annonsörer att använda sig av i takt med en ökad e-handel.

Men nu visar en ny studie från Demoskop, i samarbete med intresseorganisationen Sveriges Annonsörer, att en stor del av svenska folket slår bakut på annonsformen.

I undersökningen framkommer att 85 procent av den svenska allmänheten 18-80 år köpt en produkt eller tjänst på webben under de senaste sex månaderna. Men reklamen som följer efter köpet irriterar. 57 procent svarar att de sett reklamannonser på webben där samma produkter/tjänster som de tidigare köpt utannonserats. 80 procent av de som sett reklamen menar dessutom att det varit reklam för exakt samma produkt/tjänst som de köpt. I genomsnitt har de sett annonser 9,5 gånger efter köp under så länge som 2,4 veckors tid.

Den allmänna inställningen till reklamen är också låg. Tre av fyra är negativa till reklamen och medelvärdet bland samtliga svarande är 2,68 på en 7-gradig skala (1; mycket negativ inställning, 7; mycket positiv inställning). Vanligaste orden för att beskriva reklamen är ”förföljd”, ”bevakad” och ”onödig då jag redan köpt samma sak”.

– Det här är oroväckande siffror som vi som bransch måste ta till oss. Att vi skapar reklam som är efterhängsen och irriterar spär på reklamtröttheten som finns. Reklamen online måste bli smartare och mer relevant, säger Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer.

15 procent uppger att de har installerat en reklamblockerare som ett resultat av den efterhängsna reklamen och 21 procent att de har funderat på att installera en som ett resultat av denna reklam.

– Det finns en stor potential i retargeting men undersökningen visar att den potentialen inte utnyttjas fullt ut. Detta innebär att inställningen till reklamen blir överlag negativ och detta kan påverka dess effekt, säger Peter Bryngelson, ansvarig för Demoskops erbjudande inom varumärke och kommunikation.

De som varit något positivare till denna typ av reklam är de som exponerats för reklam som inte varit baserad på exakt samma som varan de köpt. Bland den gruppen låg reklaminställningen på 3,16.  

Summering svenskarnas inställning till retargeting annonsering:

  • 85 % av svenska folket har handlat online under senaste halvåret.
  • 57 % uppger att de sett reklamannonser på webben där samma produkter/tjänster som de tidigare köpt utannonserats.
  • 80 % som sett denna reklam uppger att reklamen de såg var för exakt samma produkt eller tjänst som de redan sett.
  • I genomsnitt har svensken sett reklam för samma produkt/tjänst 9,5 gånger efter köp, under 2,4 veckors tid.
  • Genomsnittliga betyget på reklamen var 2,68 på en 7-gradig skala.
  • 15 % uppger att de har installerat en reklamblockerare som ett resultat av denna reklam och 21 % att de har funderat på att installera en.

Här kan du ta del av hela rapporten.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta: 
Tero Marjamäki, Pressansvarig, Sveriges Annonsörer. Tero.marjamaki@annons.se, 0736-53 71 36 

Peter Bryngelson, Ansvarig för Demoskops erbjudande inom varumärke och kommunikation. Peter.Bryngelson@demoskop.se, 0735-22 55 50

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation. Läs gärna mer på annons.se.

Om undersökningen
Syftet med denna undersökning är att mäta den svenska allmänhetens kännedom, erfarenheter och inställning till webbaserade inköp och till detta kopplat så kallad retargeting annonsering. Undersökningen konstruerades av Demoskop i samråd med Sveriges Annonsörer. Metod: Internetundersökning i slumpmässigt rekryterad internetpanel. Målgrupp: Svensk allmänhet 18-80 år. Antal intervjuer: 1041 intervjuer. Fältperiod: Maj 2017.

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörer är en oberoende intresseorganisation som verkar för sund och ansvarsfull marknadsföring samt för att annonsörer ska få bättre effekt av sina investeringar. Organisationen driver flera branschfrågor med målet att ge marknadsförare bättre förutsättningar att skapa, mäta och redovisa effekt. Sveriges Annonsörer stöttar även medlemmar med utbildningar, seminarier och praktiska arbetsverktyg samt rådgivning inom juridik och byrårelationer. Organisationen företräder drygt 5 000 marknadsförare från 450 medlemsföretag i 26 olika branscher i Sverige (2020), och har även ett nära samarbete med sin globala moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers). Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Nästan 9 av 10 handlar online. Men många känner sig övervakade och förföljda av reklamen. 3 av 5 uppger att de, efter att ha köpt en produkt eller tjänst, exponerats för samma typ av vara i snitt 9,5 gånger under 2,4 veckors tid. Och 4 av 5 av de som sett reklamen menar dessutom att reklamen de sett varit för exakt samma produkt/tjänst som de redan köpt.
Twittra det här

Citat

Det finns en stor potential i retargeting men undersökningen visar att den potentialen inte utnyttjas fullt ut. Detta innebär att inställningen till reklamen blir överlag negativ och detta kan påverka dess effekt
Peter Bryngelsson, ansvarig för Demoskops erbjudande inom varumärke och kommunikation
Det här är oroväckande siffror som vi som bransch måste ta till oss. Att vi skapar reklam som är efterhängsen och irriterar spär på reklamtröttheten som finns. Reklamen online måste bli smartare och mer relevant
Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer