Sveriges Annonsörer och Effektinitiativet lanserar guiden ”Snacka om effekt!”

Report this content

För att sprida kunskap och väcka diskussion kring en av branschens största utmaningar – den försämrade effekten av marknadsinvesteringar – lanserar nu Sveriges Annonsörer och Effektinitiativet ”Snacka om effekt!”. Det är en guide med fakta, inspiration och konkret vägledning till marknadsförare och ledningsgrupper som vill få ut mer av sin marknadsföring, och därmed skapa bättre förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt.

”Snacka om effekt!” är ett av de första projekten inom ramen för ”Effektinitiativet”, en satsning från Sveriges Annonsörer som startade våren 2020 och som är ett samarbete mellan annonsörer, byråer, forskare och medier för att öka effekten av marknadsinvesteringar. 

– Vår förhoppning är att den här guiden ska starta konstruktiva samtal på varje marknadsavdelning i Sverige och öka kunskapen om hur man får bättre effekt av sin marknadsföring, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer.

Guiden, som utgår från den senaste forskningen, syftar till att sprida kunskap och väcka diskussion om hur företag och organisationer kan planera och arbeta för att få större effekt av sin marknadsföring. Den ger också bakgrundsfakta och tänkbara förklaringar till de senaste årens negativa utveckling, där effekten av marknadsinvesteringarna minskar samtidigt som reklamtröttheten bland konsumenterna ökar. Målgruppen är i första hand marknadsförare, men även ledningsgrupper och byråer som vill ha djupare förståelse om hur marknadsföringen kan bidra till långsiktig lönsam tillväxt, kan ha nytta av innehållet. 

Guiden går bland annat igenom grunderna i marknadsföring och effekt, vad som driver människor att fatta köpbeslut, skillnaden mellan effektivitet och effekt samt hur man åstadkommer rätt balans mellan kortsiktiga och långsiktiga marknadsinvesteringar. Den innehåller också frågor som marknadsförare ofta får kring marknadsföringen internt samt svar på dessa. Varje kapitel innehåller ett diskussionsunderlag som marknadsavdelningar kan använda i samband med planering och utvärdering av olika insatser. 

– Att vara marknadsförare idag är tufft, med mängder av olika kanaler och arbetssätt att ta ställning till. Min förhoppning är att den här guiden ska få marknadsförare att stanna upp och fundera ett extra varv inför de investeringar man planerar att göra och vad som egentligen skapar effekt, säger Hanna Riberdahl.

Guiden "Snacka om effekt!” är kostnadsfri för medlemmar i Sveriges Annonsörer och laddas ner på annons.se. Icke medlemmar kan köpa guiden på https://www.annons.se/guiden-snacka-om-effekt/
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
hanna.riberdahl@annons.se
0702-29 66 90


 

Sveriges Annonsörer är en oberoende intresseorganisation som verkar för sund och ansvarsfull marknadsföring samt för att annonsörer ska få bättre effekt av sina investeringar. Organisationen driver flera branschfrågor med målet att ge marknadsförare bättre förutsättningar att skapa, mäta och redovisa effekt.

Sveriges Annonsörer stöttar även medlemmar med utbildningar, seminarier och praktiska arbetsverktyg samt rådgivning inom juridik och byrårelationer. Organisationen företräder drygt 5 000 marknadsförare från 450 medlemsföretag i 26 olika branscher i Sverige (2020), och har även ett nära samarbete med sin globala moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers). 

Läs gärna mer på www.annons.se

Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

För att sprida kunskap och väcka diskussion kring en av branschens största utmaningar – den försämrade effekten av marknadsinvesteringar – lanserar nu Sveriges Annonsörer och Effektinitiativet ”Snacka om effekt!”. Det är en guide med fakta, inspiration och konkret vägledning till marknadsförare och ledningsgrupper som vill få ut mer av sin marknadsföring, och därmed skapa bättre förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt.
Twittra det här

Citat

Vår förhoppning är att den här guiden ska starta konstruktiva samtal på varje marknadsavdelning i Sverige och öka kunskapen om hur man får bättre effekt av sin marknadsföring
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Att vara marknadsförare idag är tufft, med mängder av olika kanaler och arbetssätt att ta ställning till. Min förhoppning är att den här guiden ska få marknadsförare att stanna upp och fundera ett extra varv inför de investeringar man planerar att göra och vad som egentligen skapar effekt
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer