Sveriges Annonsörer och TV4 driver på för bättre mätstandarder för medieköpare

Report this content

Osäkerheter förknippade med effekten av marknadsföringen måste minska. Ett steg för att åstadkomma detta är initiativet Cross Media Measurement som syftar till att skapa bättre transparens och standardiserade mätvalutor av högre kvalitet som möjliggör bättre jämförelser av effekten i olika mediekanaler. Sveriges Annonsörer och TV4 är med i detta internationella initiativ med målet att skapa gemensamma globala mätstandarder. 

Bakom initiativet står World Federation of Advertisers (WFA) som har samlat flera stora globala aktörer som Mastercard, Procter & Gamble, Unilever, Google, Facebook och Twitter. Sveriges Annonsörer har deltagit aktivt för att anpassa de globala lösningarna till lokala marknader. 

Syftet med Cross Media Measurement-initiativet är att annonsörer som investerar stort i medier vill ha bättre transparens så att de vet vilken effekt medieinvesteringarna verkligen ger. Idag råder det en stor oklarhet, framför allt i digitala kanaler, och det saknas samsyn mellan olika medier kring vilka insatser som faktiskt bidrog till den effekt som kampanjerna skulle uppnå. Med gemensamma mätstandarder och redovisning av siffror går det att se tydligare vad som faktiskt ger effekt.

– I dagens snabbt växande medielandskap med förändrade beteenden där man tittar på flera skärmar och plattformar måste även mätningarna följa med. Då flera företag utvecklar egna lösningar i ett försök att lösa en del av ekvationen, blir det allt tydligare att gemensamma standarder är ett mycket bättre alternativ, säger Malin Häger, försäljningsdirektör för TV4. 

För att prioritera arbetet med Cross Media Measurement sätter Sveriges Annonsörer nu ihop ett projektteam och en kommitté som ska driva frågan i Sverige och ena inblandade parter.

– Under 2020 kommer frågan om Cross Media Measurement vara ett av våra prioriterade initiativ. Vi ser idag att det finns stora problem för köpare av medieutrymme att få en klar bild av skillnaderna mellan olika mediekanalers kvalitet och risker. Vi ser Cross Media Measurement-initiativet som ett viktigt verktyg för att ge köparen en klar bild av den medieeffekt som efterfrågas för marknadsinvesteringarna, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer. 

– Sveriges Annonsörer är glada att frågan om Cross Media Measurement är prioriterad globalt hos WFA. Många av de utmaningar som vi ser idag måste lösas på en global nivå för att kunna implementeras lokalt. Vi kommer att delta i utarbetandet av en global standard parallellt med att vi kommer att ställa krav på tydligare standard på vår lokala marknad i Sverige. Vi kommer berätta mer om vårt lokala initiativ längre fram, fortsätter Hanna Riberdahl.

European Group on Television Advertising (EGTA), ett Brysselbaserat nätverk med drygt 150 TV-, video-, radio- och ljudmedier, välkomnar initiativet från WFA som handlar om att säkerställa annonsörernas behov av samförstånd mellan alla berörda parter. 

– Alla TV- och radioföretag vill hjälpa till att utveckla standarden för hela branschen. De kommer att göra sitt yttersta både individuellt och som medlemmar i EGTA för att stödja denna process för att möta annonsörernas krav på brand safety, transparens och verifierad säkerställd data, fortsätter Malin Häger som även är ordförande i EGTA.

 

För mer information, kontakta

Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer 
+46 (0)702 29 66 90 | hanna.riberdahl@annons.se

Malin Häger, försäljningsdirektör för TV4 och ordförande i EGTA 
070-827 17 71 |  malin.hager@tv4.se  
 

Om Sveriges Annonsörer:
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 550 medlemsföretag. Läs gärna mer på annons.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Osäkerheter förknippade med effekten av marknadsföringen måste minska. Ett steg för att åstadkomma detta är initiativet Cross Media Measurement som syftar till att skapa bättre transparens och standardiserade mätvalutor av högre kvalitet som möjliggör bättre jämförelser av effekten i olika mediekanaler. Sveriges Annonsörer och TV4 är med i detta internationella initiativ med målet att skapa gemensamma globala mätstandarder. 
Twittra det här

Citat

I dagens snabbt växande medielandskap med förändrade beteenden där man tittar på flera skärmar och plattformar måste även mätningarna följa med. Då flera företag utvecklar egna lösningar i ett försök att lösa en del av ekvationen, blir det allt tydligare att gemensamma standarder är ett mycket bättre alternativ
Malin Häger, försäljningsdirektör TV4
Under 2020 kommer frågan om Cross Media Measurement vara ett av våra prioriterade initiativ. Vi ser idag att det finns stora problem för köpare av medieutrymme att få en klar bild av skillnaderna mellan olika mediekanalers kvalitet och risker. Vi ser Cross Media Measurement-initiativet som ett viktigt verktyg för att ge köparen en klar bild av den medieeffekt som efterfrågas för marknadsinvesteringarna
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer