Sveriges Annonsörer om ”En omreglerad spelmarknad”

Report this content

Igår torsdag beslutade Regeringen om propositionen ”En omreglerad spelmarknad”. Förslaget innebär en ny spellag och att ett licenssystem införs. Sveriges Annonsörer välkomnar förslaget.

– Vi ställer oss positiva till förslaget och att branschens samtliga aktörer får samma villkor att förhålla sig till, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

– Det är idag ett högt reklamtryck från spelbolag i ett begränsat antal tv-och radio-kanaler. Det sker en kapprustning från bolagen som successivt ökat sina marknadsföringsinsatser de senaste åren. Omregleringen torde innebära att spelbolagen också ändrar om i sin marknadsföring och sprider ut reklamen i fler kanaler.

Förslaget från Regeringen innebär att bolag som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga licenser. Aktörer utan licens ska stängas ute.

Det återstår dock en del frågetecken att reda ut i Regeringens förslag. Bland annat exakt vilka parametrar som kommer vägas in för att kunna tilldelas en licens, såsom vad kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel innebär i praktiken.

– Vi ser fram emot en dialog och att få mer information kring dessa delar, säger Anders Ericson.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta 
Tero Marjamäki, pressansvarig
0736- 53 71 36
tero@annons.se

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Igår torsdag beslutade Regeringen om propositionen ”En omreglerad spelmarknad”. Förslaget innebär en ny spellag och att ett licenssystem införs. Sveriges Annonsörer välkomnar förslaget.
Twittra det här

Citat

Vi ställer oss positiva till förslaget och att branschens samtliga aktörer får samma villkor att förhålla sig till
Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer
Det är idag ett högt reklamtryck från spelbolag i ett begränsat antal tv-och radio-kanaler. Det sker en kapprustning från bolagen som successivt ökat sina marknadsföringsinsatser de senaste åren. Omregleringen torde innebära att spelbolagen också ändrar om i sin marknadsföring och sprider ut reklamen i fler kanaler
Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer