Sveriges Annonsörer om reklamutredningen

I dag, fredagen den 12 januari, lämnades utredningen "Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld" till finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Här ger Sveriges Annonsörer sin syn på utredningen.

 

Utredningen om ett reklamlandskap i förändring påbörjades i oktober 2016 och överlämnade sitt betänkande till regeringen den 12 januari i år. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och bedöma om dagens regelverk – mot bakgrund av de stora förändringar i reklamlandskapet som skett under senare år – ger ett tillräckligt och ändamålsenligt skydd för konsumenter.

Kortfattat konstaterar utredningen att det i sig inte finns några egentliga brister i den nuvarande marknadsföringsrättsliga regleringen. Däremot kommer utredningen fram till flera förslag för ökat konsumentskydd. Bland annat att Konsumentverket bör ges skarpare tillsynsverktyg, såsom genomföra kontrollköp under dold identitet. Att Konsumentverket, tillsammans med branschen, ska ta fram tydliga riktlinjer för reklammärkning. Samt att branschens samtliga aktörer ska kunna hållas ansvariga, även så kallade ”mellanhänder” och att undervisningen i konsumentkunskap ska utökas.

Tobias Eltell är förbundsjurist hos Sveriges Annonsörer och satt även med i utredningens expertgrupp:

– Vi delar utredningens åsikt kring att dagens lagstiftning är tillräcklig. Vi anser att den självreglering som finns idag fungerar och den går på flera punkter också längre än befintlig lagstiftning. Att sätta särskild fokus på barn och svaga målgrupper är i sig bra, även om det blir en juridisk utmaning att försöka få in en sådan bestämmelse i marknadsföringslagen.

– Vidare anser vi att det är bra att utredningen lyfter fram hela branschens ansvar och i synnerhet att mellanhänder inte ska lämnas vid sidan av. Vi anser också att det är bra det sätts fokus på tydliga reklammarkeringar i sociala medier. Vi ser fram emot att samtala med Konsumentverket och branschen i dessa och andra frågor. Sveriges Annonsörer har sedan 2012 bloggrekommendationer som i skrivande stund är föremål för revidering.

Sveriges Annonsörer kommer även bjuda in sina medlemmar till rundabordssamtal kring utredningen, inför remissrundan, för att samla annonsörernas bild av dagens reklamlandskap.

Ladda ned hela utredningen här:
http://www.regeringen.se/48e152/contentassets/d9e443d926cb4ee4abcc58de7976001/ett-reklamlandskap-i-forandring--konsumentskydd-och-tillsyn-i-en-digitaliserad-varld-sou-20181.pdf

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Tero Marjamäki, Pressansvarig, tero.marjamaki@annons.se, 0736-53 71 36

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.se.

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 550 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Idag lämnades utredningen "Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld" till finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Här ger Sveriges Annonsörer sin syn på utredningen.
Twittra det här

Citat

Vi delar utredningens åsikt kring att dagens lagstiftning är tillräcklig. Vi anser att den självreglering som finns idag fungerar och den går på flera punkter också längre än befintlig lagstiftning
Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
det är bra att utredningen lyfter fram hela branschens ansvar och i synnerhet att mellanhänder inte ska lämnas vid sidan av. Vi anser också att det är bra det sätts fokus på tydliga reklammarkeringar i sociala medier. Vi ser fram emot att samtala med Konsumentverket och branschen i dessa och andra frågor
Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer