Ulf Hermansson-Samell ny ordförande i Sveriges Annonsörers Verkställande utskott

Efter mer än tre år som ordförande i Sveriges Annonsörers Verkställande utskott, VU, lämnar nu Anders Forssten över till SAS marknadschef Ulf Hermansson-Samell.

VU utgörs av ledamöter från några av Sveriges Annonsörers största medlemsföretag, och representerar flertalet branscher. VU har som huvudsyfte att bevaka och driva frågor utifrån ett annonsörperspektiv, för att praktiskt behandla aktuella ämnen och omvandla förslag till handling. Detta varvas med att ständigt utveckla vedertagna arbetsmodeller för att köpa och utvärdera olika typer av media. Det står nu klart att det blir Ulf Hermansson-Samell som tar över ordförandeposten efter Anders Forssten som valts in i Sveriges Annonsörers styrelse.

Ulf Hermansson-Samell har suttit som ledamot i VU i sju år och säger sig vara redo att ta över ordförandeskapet.

– Jag har mångårig erfarenhet av ledarskap och som köpare av kommunikation, vilket gett mig både en bredd och insikt i de utmaningar marknadschefer ställs inför. Det har gjort att jag i grunden känner mig trygg och är orädd att ta tag i svåra och ibland obekväma frågor. Dessutom gillar jag att sälja och tycker att kommunikation är ett bra sätt att stötta försäljning, säger Ulf Hermansson-Samell.

Han menar att VU:s viktigaste uppgift är att stötta marknadscheferna och driva annonsörgemensamma frågor.

– Framöver kommer VU att fortsätta sitt arbete med att driva frågor som rör våra medlemmar, i form av projekt, initiativ och kommittéer som ökar effekten av medlemmarnas marknadsinvesteringar, säger Ulf Hermansson-Samell.

Mer information om Sveriges Annonsörers Verkställande utskott, VU hittar du på annons.se

Kontaktpersoner vid Sveriges Annonsörer
Ulf Hermansson-Samell, ordförande VU, ulf.hermansson-samell@sas.se
Erik Huss, kommunikationschef, 
08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med över 500 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar