Undersökning: Bloggare otydliga med att reklammarkera

Enligt en ny undersökning från Novus, på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer, anser en av fyra svenskar att bloggare inte är tydliga med att reklammarkera innehåll. Undersökningen visar också att det inte är någon skillnad i folks tillit till ett blogginlägg om det är annonsmärkt eller inte.

Köpt utrymme eller personligt tyckande? Det är inte alltid så lätt att veta när en bloggare skriver om en produkt om denne skriver positivt för att denne faktiskt gillar produkten, eller för att den fått betalt för att skriva i positiva ordalag. De senaste åren har en rad bloggare fällts för att de varit just otydliga i sin annonsmärkning. Antingen har det inte framkommit alls att bloggaren skrivit inlägget mot ersättning, eller så har annonsmärkningen placerats på ett otydligt sätt.

– Det är en tråkig utveckling för egentligen är det ganska enkelt. Om bloggaren får ersättning för att skriva om en produkt eller tjänst ska det framgå tydligt och direkt, säger Tobias Eltell, förbundsjurist hos Sveriges Annonsörer.

Trots detta anser var fjärde svensk (26 %) att bloggare inte är tydliga med att reklammarkera innehåll. Endast tre procent menar att bloggare i mycket stor utsträckning reklammarkerar. Dock svarar kvinnor (17 %) och de i åldern 18-29 år (31 %) i högre grad att de tycker bloggare sköter sig i mycket eller ganska stor utsträckning. Det visar en undersökning från Novus i samarbete med Sveriges Annonsörer.

I undersökningen framkommer också att det inte skiljer sig när det kommer till tilliten till innehållet om ett blogginlägg är annonsmärkt eller inte.

– I och med att bloggares trovärdighet hos sina följare i regel är hög, förändras inte tilliten till innehållet om det framkommer tydligt att det rör sig om ett sponsrat innehåll, tvärtom kan tydliga annonsmarkeringar stärka förtroendet för en blogg, säger Lin Eriksson Nordström, chef för digitala medier på Sveriges Annonsörer och expert på marknadsföring genom influencers.  

Vägledning från Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer:

 • Mottagaren ska omedelbart- och enkelt kunna identifiera innehållet som marknadsföring. Det ska även tydligt framgå vem som står bakom marknadsföringen, alltså vilket företag som marknadsför, eller får sin verksamhet eller sina produkter marknadsförda.
 • Det finns inga regler för exakt hur annonsmärkningen ska se ut, det viktiga är att det för läsaren av bloggen omedelbart framgår när ett inlägg är marknadsföring. Det räcker alltså inte med att i slutet, eller en bit in i inlägget, informera om att inlägget i själva verket är marknadsföring. Tänk också på att det är upp till dem som ansvarar för marknadsföringen att säkerställa att det så tydligt som möjligt framgår att det rör sig om marknadsföring.
 • Förslag på märkning är; ”annons”, ”reklam” eller ”i samarbete med” och att det märks ut i början av inlägget. Märkningen ska vara tydlig och kan med fördel vara i ett annat typsnitt eller en annan färgsättning.

Från undersökningen:
Fråga: I vilken utsträckning anser du att bloggare är tydliga med att reklammarkera innehåll när det handlar om samarbeten med en annonsör (ex ”annons”, ”reklam”, ”i samarbete med”).

 • Mycket stor utsträckning 3 %
 • Ganska stor utsträckning 11 %
 • Ganska liten utsträckning 13 %
 • Mycket liten utsträckning 13 %
 • Vet ej 19 %
 • Läser inte bloggare 41 %
   

Fråga: Hur stor eller liten tillit har du till blogginlägg…

… som är annonsmärkta

 • Mycket/ganska hög tillit        3 %
 • Ganska liten tillit  13 %
 • Mycket liten tillit           15 %
 • Varken eller        13 %
 • Vet ej/ingen uppfattning     7 %
 • Läser inte bloggar      47 %

… som inte är annonsmärkta

 • Mycket/ganska hög tillit        5 %
 • Ganska liten tillit  11 %
 • Mycket liten tillit           12 %
 • Varken eller        17 %
 • Vet ej/ingen uppfattning     8 %
 • Läser inte bloggar      47 %

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Tero Marjamäki, Pressansvarig, tero.marjamaki@annons.se, 0736-53 71 36

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.se

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1078 intervjuer genomförts under perioden 7-13 september 2017. Deltagfrekvensen är 62 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 550 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

En ny undersökning från Novus, på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer, visar att en av fyra svenskar anser att bloggare inte är tydliga med att reklammarkera innehåll. Undersökningen visar också att det inte är någon skillnad i folks tillit till ett blogginlägg om det är annonsmärkt eller inte.
Twittra det här

Citat

I och med att bloggares trovärdighet hos sina följare i regel är hög, förändras inte tilliten till innehållet om det framkommer tydligt att det rör sig om ett sponsrat innehåll, tvärtom kan tydliga annonsmarkeringar stärka förtroendet för en blogg
Lin Eriksson Nordström, chef för digitala medier på Sveriges Annonsörer och expert på marknadsföring genom influencers.
Om bloggaren får ersättning för att skriva om en produkt eller tjänst ska det framgå tydligt och direkt
Tobias Eltell, förbundsjurist hos Sveriges Annonsörer.