Anmäl olyckor och tillbud på MC/moped i samband med vägarbete till databas!

Report this content

Vägarbeten leder till personskador bland vägarbetare och i ännu högre grad bland trafikanterna. Nu kan du som råkat ut för en MC- eller mopedolycka i samband med ett vägarbete bidra till att göra vägarna säkrare för alla. I höstas startade ett projekt mellan entreprenörsföretagen och Statens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Syftet är att skapa en databas för olyckor och tillbud i samband med pågående och avslutade vägarbeten, något som saknas idag. Ofta saknas MC-och mopedolyckor som skett på mindre lagningsarbeten eller stödremsor som dras ut på vägen. Sveriges MotorCyklister, SMC går med i projektet för att öka trafiksäkerheten för alla som färdas på tvåhjulingar.  

Grus på belagd väg som kommer från mindre lagningsarbeten som snabellagningar och förseglingar och grus från stödremsor leder till både tillbud och olyckor bland motorcyklar och mopeder. Ett annat problem är blödande och hal asfalt efter avslutade beläggningsarbeten som varje år leder till allvarliga olyckor varje år. Olyckor med personskador rapporteras in till Transportstyrelsens databas (STRADA).  Problemet är dock att de mindre olyckorna saknas samtidigt som  det är svårt att utläsa om olyckan skett i samband med ett vägarbete.

  • Sveriges MotorCyklister, SMC, har gått in i projektet för att öka och sprida kunskapen om hur många olyckor och tillbud som faktiskt sker bland motorcyklar och mopeder i samband med pågående eller avslutat vägarbeten. SMC:s medverkan i projektet gör det möjligt för oss att få uppgifter som vi sannolikt aldrig skulle få in annars, säger Sonja Forward, forskare vid VTI.

  • För SMC är detta viktig för att öka säkerheten. Genom forskningsprojektet kan insamlingen ske systematiskt och analyseras av VTI på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare SMC.

SMC kommer att samla in uppgifter om olyckor och tillbud under 2019 från MC-och mopedförare. VTI ansvarar för att samla in och analysera svaren som kommer in.

Har du råkat ut för en olycka eller tillbud med MC och moped under 2019? Anmäl detta via denna länk.

 

Maria Nordqvist, politisk sekreterare SMC, 070-538 39 38

Sonja Forward, forskare VTI, 013-20 41 33

Sveriges MotorCyklister, SMC, är en intresseorganisation för motorcyklister. 
SMC har cirka 70.000 medlemmar. De viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, fortbildning, opinionsbildning och information.

www.svmc.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom forskningsprojektet kan insamling av olyckor ske systematiskt och analyseras av VTI på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt
Maria Nordqvist