Citat

Vad väntar du på? Häng med på Hoj-X!
Magnus Klys
SMC strävar alltid efter att ge våra medlemmar mervärden i form av förmåner och erbjudanden. Samarbetet med Svedea ger dessutom ovärderliga kunskaper till vårt trafikpolitiska arbete och bidrar till vårt arbete för ökad säkerhet för motorcyklister.
Jesper Christensen
Det är viktigt att politiker och tjänstemän som planerar framtidens städer inkluderar eldrivna motorcyklar och mopeder i all form av trafik- och transportplanering.
Jesper Christensen
Vi vill att inte bara motorcyklisterna själva ska få testa och bilda sig en uppfattning om elmotorcyklar utan även viktiga politiker och tjänstemän
Jesper Christensen
Oavsett vilken motorcykel man kör erbjuder SMC School kurser i allt från broms- och manöver på parkeringsplatser, kurvteknik på gokartbanor och storbanor samt gruskörning
Staffan Nordin
På kurserna får man också träna broms- och kurvteknik som är avgörande för hur en motorcyklist klarar en kritisk situation i kurvor och korsningar där flest MC-olyckor sker
Staffan Nordin
Det är inte farligt att köra MC. Men det förutsätter att motorcyklister och trafikanter följer spelreglerna och gör allting rätt ute i trafiken
Jesper Christensen
Kör aldrig över din förmåga och fall inte för grupptrycket när du är ute med dina hojkompisar. Det viktigaste är att komma fram, inte att vara först.
Jesper Christensen
Vi vill helt enkelt att motorcyklisterna själva ska få testa och bilda sig en uppfattning om elmotorcyklar
Jesper Christensen
SMC kommer att genomföra världens största oberoende test av elmotorcyklar under den kommande MC-säsongen
Jesper Christensen
SMC kommer att genomföra världens största oberoende test av elmotorcyklar under den kommande MC-säsongen
Jesper Christensen
Vi vill helt enkelt att motorcyklisterna själva ska få testa och bilda sig en uppfattning om elmotorcyklar
Jesper Christensen
Trafikverket har konstaterat att fyra liv kan sparas varje år genom att personer som råkat ut för en olycka får snabb och rätt hjälp.
Jesper Christensen
Det är helt fantastiskt att vi elva år senare skickat ut hela 750 000 Medical Card
Jesper Christensen
- Ingen smittspridning sker när man kör hoj. Det är stoppen som är risken. Vi hojåkare är vana att hantera risker så det blir säkert inga problem. Vi ses på lördag!
Johan Ström
Genom att öka kunskaperna i körteknik, körstrategier och de vanligaste olyckorna kan SMC bidra till ökad säkerhet bland motorcyklister
Jesper Christensen
SMC vill sprida kunskaper och erfarenheter till alla motorcyklister genom att skicka 65 000 tryckta exemplar av vår guide till säker MC-körning rakt in i hjärtat av svensk motorcyklism
Jesper Christensen
SMC är glada över att vi genom ett gott samarbete nått en gemensam samsyn som kommer att gynna motorcyklisternas trafiksäkerhet
Jesper Christensen
Trafikverket har konstaterat att fyra liv kan sparas varje år genom att personer som råkat ut för en olycka får snabb och rätt hjälp, därför SMC startade detta arbete.
Jesper Christensen
När budskapen kommer från motorcyklister till motorcyklister skapas trovärdighet, engagemang och motivation
Jesper Christensen
. I sociala media är det främst genom våra medlemmar och förtroendevalda vi når ut i mediabruset
Jesper Christensen
Det är inte farligt att köra MC, men det förutsätter att motorcyklister och trafikanter följer spelreglerna och gör allting rätt ute i trafiken
Jesper Christensen
Skaffa ett MC-körkort innan du börjar köra hoj och låna inte ut din motorcykel till vem som helst
Jesper Christensen
ABS-bromsarna är fortfarande överlägsna för att kunna göra en kontrollerad inbromsning, oavsett tidigare erfarenhet
Jesper Christensen
I en paniksituation kan ingen bromsa bättre utan ABS, oavsett erfarenhet
Jesper Christensen
När våra motorcyklar kan tala med bilar handlar det om teknik som kan rädda tusentals liv under många år framåt
Jesper Christensen
- Vi hoppas att Stockholms stad fortsätter på den inslagna linjen för att lösa medborgarnas resor under pandemin.
Olle Henriksson
Motorcyklar, mopeder och cyklar är ytsmarta fordon som bidrar till att öka framkomligheten, minska köer, trängsel och parkeringsproblem
Olle Henriksson
Tyvärr är gruset på vägarna en orsak till en dryg fjärdedel av alla allvarligt skadade på motorcykel utanför tätort. Det är en alarmerande hög andel som varken väghållare eller entreprenörer tagit på allvar hittills
Jesper Christensen
Vill man rädda liv och minska allvarligt skadade finns alternativa lagningsmetoder som inte innebär att grus ligger kvar. Det är också möjligt att sopa bort gruset snabbare än idag.
Jesper Christensen
Vem vet hur lång tid det tar innan de som faktiskt borde ansvara för skicket på vägarna gör något åt saken. Till dess försöker vi på Svedea att dra vårt strå till stacken genom vår nya webbapp
Stefan Karlsson,
Det är självklart jättetråkigt att Mälaren Runt ställs in men vi har inget val.
Johan Ström
- Väghållarna och deras entreprenörer kan enkelt minska risken för skador på både människor och fordon i samband med underhållsarbeten
Jesper Christensen
Vill man rädda liv och minska allvarligt skadade finns alternativa lagningsmetoder som inte innebär att grus ligger kvar
Maria Nordqvist
Statistik visar att i var fjärde MC-olycka med allvarlig skadad motorcyklist har grus bidragit till att olyckan skedde
Maria Nordqvist
- Genom att öka kunskaperna i körteknik, körstrategier och de vanligaste olyckorna kan SMC bidra till ökad säkerhet bland motorcyklister.
Jesper Christensen
Jag hoppas att alla som arbetar med trafiksäkerhet i Sverige hjälper oss att sprida guiden till säker MC-körning
Jesper Christensen
- Alla trafikanter måste tänka på att köra förutsägbart och tydligt visa vart man är på väg.
Staffan Nordin
- Även om många av SMCs kurser är inställda uppmanar jag alla motorcyklister att öva bromsteknik och göra manövrar i låg fart på en stor yta där man får vara ensam
Staffan Nordin
Det är inte farligt att köra MC, men det förutsätter att motorcyklister och trafikanter följer spelreglerna och gör allting rätt ute i trafiken.
Jesper Christensen
SMC har skapat en egen säkerhetskultur bland svenska MC-förare i MC-kollektivet genom information, fortbildning och opinionsbildning
Jesper Christensen
Sveriges motorcyklister är säkerhetsmedvetna och vill komma säkert hem till dem vi älskar
Jesper Christensen
- SMC:s trafiksäkerhetsarbete är värt enorma besparingar för samhället i form av minskat antal dödade och allvarligt skadade motorcyklister
Jesper Christensen
- Att få ta emot denna utmärkelse från EU är ett underbart erkännande av den frivilliga fortbildningen som görs av motorcyklister.
Jesper Christensen
- Det här är inga motorcyklister, de har ju varken MC-körkort eller äger en MC. För att nå den här gruppen krävs ett nytänkande i trafiksäkerhetsarbetet.
Jesper Christensen
De år då vi har vädrets makter med oss brukar 20-25.000 hojåkare delta, på hela eller delar av Mälaren Runt
Johan Ström
Motorcyklisterna i Stockholm kör längst i Sverige vilket beror på att motorcyklarna används till pendling.
Olle Henriksson.
- Jag ber dig som sitter fast i en kö att samsas med oss på motorcykel och moped. Vi hindrar inte dig. Genom att köra mellan filerna kan vi komma fram säkert och några minuter snabbare till våra nära och kära.
Jesper Christensen
Jag vill samtidigt be dig som kör motorcykel mellan filerna att göra det på ett sätt som är säkert för alla. MC-förarna har ett lika stort ansvar som andra trafikanter för sin säkerhet
Jesper Christensen
- SMC applåderar initiativet WRWR eftersom MC-kvinnornas specifika behov är något vi uppmärksammat under många år.
Maria Nordqvist