Citat

Vill man rädda liv och minska allvarligt skadade finns alternativa lagningsmetoder som inte innebär att grus ligger kvar
Maria Nordqvist
Statistik visar att i var fjärde MC-olycka med allvarlig skadad motorcyklist har grus bidragit till att olyckan skedde
Maria Nordqvist
- Genom att öka kunskaperna i körteknik, körstrategier och de vanligaste olyckorna kan SMC bidra till ökad säkerhet bland motorcyklister.
Jesper Christensen
Jag hoppas att alla som arbetar med trafiksäkerhet i Sverige hjälper oss att sprida guiden till säker MC-körning
Jesper Christensen
- Alla trafikanter måste tänka på att köra förutsägbart och tydligt visa vart man är på väg.
Staffan Nordin
- Även om många av SMCs kurser är inställda uppmanar jag alla motorcyklister att öva bromsteknik och göra manövrar i låg fart på en stor yta där man får vara ensam
Staffan Nordin
Det är inte farligt att köra MC, men det förutsätter att motorcyklister och trafikanter följer spelreglerna och gör allting rätt ute i trafiken.
Jesper Christensen
SMC har skapat en egen säkerhetskultur bland svenska MC-förare i MC-kollektivet genom information, fortbildning och opinionsbildning
Jesper Christensen
Sveriges motorcyklister är säkerhetsmedvetna och vill komma säkert hem till dem vi älskar
Jesper Christensen
- SMC:s trafiksäkerhetsarbete är värt enorma besparingar för samhället i form av minskat antal dödade och allvarligt skadade motorcyklister
Jesper Christensen
- Att få ta emot denna utmärkelse från EU är ett underbart erkännande av den frivilliga fortbildningen som görs av motorcyklister.
Jesper Christensen
- Det här är inga motorcyklister, de har ju varken MC-körkort eller äger en MC. För att nå den här gruppen krävs ett nytänkande i trafiksäkerhetsarbetet.
Jesper Christensen
De år då vi har vädrets makter med oss brukar 20-25.000 hojåkare delta, på hela eller delar av Mälaren Runt
Johan Ström
Motorcyklisterna i Stockholm kör längst i Sverige vilket beror på att motorcyklarna används till pendling.
Olle Henriksson.
- Jag ber dig som sitter fast i en kö att samsas med oss på motorcykel och moped. Vi hindrar inte dig. Genom att köra mellan filerna kan vi komma fram säkert och några minuter snabbare till våra nära och kära.
Jesper Christensen
Jag vill samtidigt be dig som kör motorcykel mellan filerna att göra det på ett sätt som är säkert för alla. MC-förarna har ett lika stort ansvar som andra trafikanter för sin säkerhet
Jesper Christensen
- SMC applåderar initiativet WRWR eftersom MC-kvinnornas specifika behov är något vi uppmärksammat under många år.
Maria Nordqvist
- SMC har cirka 9000 kvinnliga medlemmar. I många av våra distrikt erbjuds många uppskattade arrangemang för enbart MC-tjejer, till exempel fortbildning
Maria Nordqvist
Att minska risken för kollisioner med andra trafikanter genom att öppna bussfilerna för MC är en självklar och kostnadseffektiv trafiksäkerhetsåtgärd
Maria Nordqvist
Visa hänsyn! I trafiken spelar alla i samma lag där ingen vill dödas eller skadas. Självklart vill vi alla komma säkert hem till dem vi älskar.
Jesper Christensen
Genom forskningsprojektet kan insamling av olyckor ske systematiskt och analyseras av VTI på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt
Maria Nordqvist
- Det finns ingen trafikantgrupp som deltar så ofta och regelbundet i fortbildning som motorcyklisterna.
Staffan Nordin
Stockholm bör uppmuntra fler att pendla på tvåhjulingar för att öka framkomligheten
Olle Henriksson
- Att åka med på en arrangerad gruppresa ger mängder av upplevelser. Men, utöver dessa får man MC-vänner för livet!
Maria Nordqvist
- Detta är en stor dag för SMC och våra 700 frivilliga som lägger ner 120 000 ideella timmar varje år för ökad MC-säkerhet
Jesper Christensen.jpg
- Det har nu bevisats att det blivit säkrare att köra motorcykel om den har ABS. Att halvera antalet MC-olyckor där föraren bromsat omkull, en typisk MC-olycka, är en stor framgång.
Jesper Christensen.jpg
Bilägare är uppretade eftersom en moped upptar en hel ruta. MC- och mopedägarna ser fram emot nya parkeringsregler i Stockholms stad.
Olle Henriksson, ordförande i SMC Stockholm
- SMC och Svemo lägger ner hundratusentals ideella timmar runt om i landet vilket ger samhället stora vinster, framförallt ekonomiskt och socialt. Vår verksamhet bidrar till ökad trygghet, gemenskap, mångfald, jämställdhet och säkerhet i samhället
Per Westling, Svemo och Jesper Christensen, SMC
Det finns uppenbarligen inget intresse från Stockholms stad att arbeta smart för minskad trängsel, bättre miljö och ökad framkomlighet
Olle Henriksson, ordförande i SMC Stockholm.
Det är alltid lika kul som motorcyklist när folk längs vägen vinkar och är glada
Petra Holmlund, informatör SMC
Det behövs fler trafikpoliser, inte fler plåtskåp med hastighetskameror.
Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC
Det är inte motorcyklarna som orsakar olyckor. Det är vi förare. När vi lär oss att hantera de fantastiska hojar vi kör, då kan vi njuta av dem fullt ut
Jesper Christensen, generalsekreterare SMC
Mopeder och motorcyklar är budgetfordon för hushåll med låga inkomster. Motorcyklar och mopeder tar sig smidigt fram i köer och trängsel. Genom att pendla med MC/moped spar man därför både restid och pengar, vilket ger mer tid för familj och fritidsintressen. Man klarar livspusslet helt enkelt. Det leder även till miljövinster
Maria Nordqvist, politisk sekreterare SMC
Vi motorcyklister vill inte skadas i trafiken! Nästan hälften av alla olyckor med motorcyklister är kollisioner där bilister råkar köra på motorcyklisterna. Som en förklaring hörs ofta kommentaren; jag såg inte motorcykeln
Jesper Christensen, generalsekreterare i Sveriges MotorCyklister
Det känns oerhört kul att vi kan ge våra medlemmar unika produktfördelar i en MC-försäkring
Jesper Christensen, generalsekreterare för SMC
Tjänstemännen verkar inte vara medvetna om att det i en normal P-ruta kan få plats fem tvåhjuliga motorcyklar och/eller mopeder
Olle Henriksson, ordförande SMC Stockholm
Detta samarbete ger dessutom en rejäl boost till vårt trafikpolitiska arbete och bidrar till vårt arbete för ökad säkerhet för motorcyklister
Jesper Christensen, generalsekreterare för SMC
Man hindrar knappast en drogpåverkad MC-tjuv genom att montera fartkameror eller genom att sätta upp skyltar med lägre hastighetsgränser. De struntar fullkomligt i lagar och regler
Maria Nordqvist, politisk sekreterare på SMC
Trafiksituationen i Stockholm innebär köer, trängsel och att vi som oskyddade ska dela körbanor med trafikanter som ibland ägnar sig åt annat än bilkörning. Det ger många situationer där irriterade trafikanter gör misstag i trafiken
Hans-Ove Görtz, ordförande SMC Stockholm
- SMC ser fram emot ett nytt körprov som gynnar både trafiksäkerhet och körkortstagare och som leder till att elever i trafikskolor får träna mer ute i trafiken istället för på manöverbanor
Maria Nordqvist
Det känns mycket bra att vår satsning på att få gasglada motorcyklister att köra fort på motorbana istället för på landsväg lyckats så bra
Jesper Christensen
Finns en efterfrågan på säkrare räcken även för MC kan vi leverera. Idag saknas dock detta.
Göran Fredriksson, SVBRF
För SMC är det självklart att trafikplanerarna tänker på oss som kör tvåhjuliga fordon. Tyvärr är det inte alltid så trots att en ökad användning av MC och moped skulle minska både köer, avgaser och vägslitage.
Maria Nordqvist
Alla vet att räcken och motorcyklister är en dålig kombination, ändå görs alldeles för lite för att göra vägmiljön säkrare för motorcyklister då det gäller räcken
Jesper Christensen
Trafikverket har konstaterat att fyra liv kan sparas varje år genom att personer som råkat ut för en olycka får snabb och rätt hjälp. Det var därför vi hakade på projektet.
Jesper Christensen
SMC anser att man ska välja en typ av räcken som inte utgör konkret livsfara för oskyddade trafikanter
Sveriges MotorCyklister
Om vi ska lyckas nå de högt ställda målen i Nollvisionen måste även väghållarna ta sitt ansvar
Maria Nordqvist
Det här med grus på vägarna är ett område som har stor förbättringspotential
Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister
Visa hänsyn! I trafiken spelar alla i samma lag där ingen vill dödas eller skadas
Sveriges MotorCyklister
Om alla som kör motorcykel håller rimlig hastighet, har körkort, kör nykter och på ett sätt som andra trafikanter förväntar sig, då kommer väldigt få att dödas på motorcykel under 2013
Jesper Christensen