Citat

SMC är glada över att vi genom ett gott samarbete nått en gemensam samsyn som kommer att gynna motorcyklisternas trafiksäkerhet
Jesper Christensen
Trafikverket har konstaterat att fyra liv kan sparas varje år genom att personer som råkat ut för en olycka får snabb och rätt hjälp, därför SMC startade detta arbete.
Jesper Christensen
När budskapen kommer från motorcyklister till motorcyklister skapas trovärdighet, engagemang och motivation
Jesper Christensen
. I sociala media är det främst genom våra medlemmar och förtroendevalda vi når ut i mediabruset
Jesper Christensen
Det är inte farligt att köra MC, men det förutsätter att motorcyklister och trafikanter följer spelreglerna och gör allting rätt ute i trafiken
Jesper Christensen
Skaffa ett MC-körkort innan du börjar köra hoj och låna inte ut din motorcykel till vem som helst
Jesper Christensen
ABS-bromsarna är fortfarande överlägsna för att kunna göra en kontrollerad inbromsning, oavsett tidigare erfarenhet
Jesper Christensen
I en paniksituation kan ingen bromsa bättre utan ABS, oavsett erfarenhet
Jesper Christensen
När våra motorcyklar kan tala med bilar handlar det om teknik som kan rädda tusentals liv under många år framåt
Jesper Christensen
- Vi hoppas att Stockholms stad fortsätter på den inslagna linjen för att lösa medborgarnas resor under pandemin.
Olle Henriksson
Motorcyklar, mopeder och cyklar är ytsmarta fordon som bidrar till att öka framkomligheten, minska köer, trängsel och parkeringsproblem
Olle Henriksson
Tyvärr är gruset på vägarna en orsak till en dryg fjärdedel av alla allvarligt skadade på motorcykel utanför tätort. Det är en alarmerande hög andel som varken väghållare eller entreprenörer tagit på allvar hittills
Jesper Christensen
Vill man rädda liv och minska allvarligt skadade finns alternativa lagningsmetoder som inte innebär att grus ligger kvar. Det är också möjligt att sopa bort gruset snabbare än idag.
Jesper Christensen
Vem vet hur lång tid det tar innan de som faktiskt borde ansvara för skicket på vägarna gör något åt saken. Till dess försöker vi på Svedea att dra vårt strå till stacken genom vår nya webbapp
Stefan Karlsson,
Det är självklart jättetråkigt att Mälaren Runt ställs in men vi har inget val.
Johan Ström
- Väghållarna och deras entreprenörer kan enkelt minska risken för skador på både människor och fordon i samband med underhållsarbeten
Jesper Christensen
Vill man rädda liv och minska allvarligt skadade finns alternativa lagningsmetoder som inte innebär att grus ligger kvar
Maria Nordqvist
Statistik visar att i var fjärde MC-olycka med allvarlig skadad motorcyklist har grus bidragit till att olyckan skedde
Maria Nordqvist
- Genom att öka kunskaperna i körteknik, körstrategier och de vanligaste olyckorna kan SMC bidra till ökad säkerhet bland motorcyklister.
Jesper Christensen
Jag hoppas att alla som arbetar med trafiksäkerhet i Sverige hjälper oss att sprida guiden till säker MC-körning
Jesper Christensen
- Alla trafikanter måste tänka på att köra förutsägbart och tydligt visa vart man är på väg.
Staffan Nordin
- Även om många av SMCs kurser är inställda uppmanar jag alla motorcyklister att öva bromsteknik och göra manövrar i låg fart på en stor yta där man får vara ensam
Staffan Nordin
Det är inte farligt att köra MC, men det förutsätter att motorcyklister och trafikanter följer spelreglerna och gör allting rätt ute i trafiken.
Jesper Christensen
SMC har skapat en egen säkerhetskultur bland svenska MC-förare i MC-kollektivet genom information, fortbildning och opinionsbildning
Jesper Christensen
Sveriges motorcyklister är säkerhetsmedvetna och vill komma säkert hem till dem vi älskar
Jesper Christensen
- SMC:s trafiksäkerhetsarbete är värt enorma besparingar för samhället i form av minskat antal dödade och allvarligt skadade motorcyklister
Jesper Christensen
- Att få ta emot denna utmärkelse från EU är ett underbart erkännande av den frivilliga fortbildningen som görs av motorcyklister.
Jesper Christensen
- Det här är inga motorcyklister, de har ju varken MC-körkort eller äger en MC. För att nå den här gruppen krävs ett nytänkande i trafiksäkerhetsarbetet.
Jesper Christensen
De år då vi har vädrets makter med oss brukar 20-25.000 hojåkare delta, på hela eller delar av Mälaren Runt
Johan Ström
Motorcyklisterna i Stockholm kör längst i Sverige vilket beror på att motorcyklarna används till pendling.
Olle Henriksson.
- Jag ber dig som sitter fast i en kö att samsas med oss på motorcykel och moped. Vi hindrar inte dig. Genom att köra mellan filerna kan vi komma fram säkert och några minuter snabbare till våra nära och kära.
Jesper Christensen
Jag vill samtidigt be dig som kör motorcykel mellan filerna att göra det på ett sätt som är säkert för alla. MC-förarna har ett lika stort ansvar som andra trafikanter för sin säkerhet
Jesper Christensen
- SMC applåderar initiativet WRWR eftersom MC-kvinnornas specifika behov är något vi uppmärksammat under många år.
Maria Nordqvist
- SMC har cirka 9000 kvinnliga medlemmar. I många av våra distrikt erbjuds många uppskattade arrangemang för enbart MC-tjejer, till exempel fortbildning
Maria Nordqvist
Att minska risken för kollisioner med andra trafikanter genom att öppna bussfilerna för MC är en självklar och kostnadseffektiv trafiksäkerhetsåtgärd
Maria Nordqvist
Visa hänsyn! I trafiken spelar alla i samma lag där ingen vill dödas eller skadas. Självklart vill vi alla komma säkert hem till dem vi älskar.
Jesper Christensen
Genom forskningsprojektet kan insamling av olyckor ske systematiskt och analyseras av VTI på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt
Maria Nordqvist
- Det finns ingen trafikantgrupp som deltar så ofta och regelbundet i fortbildning som motorcyklisterna.
Staffan Nordin
Stockholm bör uppmuntra fler att pendla på tvåhjulingar för att öka framkomligheten
Olle Henriksson
- Att åka med på en arrangerad gruppresa ger mängder av upplevelser. Men, utöver dessa får man MC-vänner för livet!
Maria Nordqvist
- Detta är en stor dag för SMC och våra 700 frivilliga som lägger ner 120 000 ideella timmar varje år för ökad MC-säkerhet
Jesper Christensen.jpg
- Det har nu bevisats att det blivit säkrare att köra motorcykel om den har ABS. Att halvera antalet MC-olyckor där föraren bromsat omkull, en typisk MC-olycka, är en stor framgång.
Jesper Christensen.jpg
Bilägare är uppretade eftersom en moped upptar en hel ruta. MC- och mopedägarna ser fram emot nya parkeringsregler i Stockholms stad.
Olle Henriksson, ordförande i SMC Stockholm
- SMC och Svemo lägger ner hundratusentals ideella timmar runt om i landet vilket ger samhället stora vinster, framförallt ekonomiskt och socialt. Vår verksamhet bidrar till ökad trygghet, gemenskap, mångfald, jämställdhet och säkerhet i samhället
Per Westling, Svemo och Jesper Christensen, SMC
Det finns uppenbarligen inget intresse från Stockholms stad att arbeta smart för minskad trängsel, bättre miljö och ökad framkomlighet
Olle Henriksson, ordförande i SMC Stockholm.
Det är alltid lika kul som motorcyklist när folk längs vägen vinkar och är glada
Petra Holmlund, informatör SMC
Det behövs fler trafikpoliser, inte fler plåtskåp med hastighetskameror.
Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC
Det är inte motorcyklarna som orsakar olyckor. Det är vi förare. När vi lär oss att hantera de fantastiska hojar vi kör, då kan vi njuta av dem fullt ut
Jesper Christensen, generalsekreterare SMC
Mopeder och motorcyklar är budgetfordon för hushåll med låga inkomster. Motorcyklar och mopeder tar sig smidigt fram i köer och trängsel. Genom att pendla med MC/moped spar man därför både restid och pengar, vilket ger mer tid för familj och fritidsintressen. Man klarar livspusslet helt enkelt. Det leder även till miljövinster
Maria Nordqvist, politisk sekreterare SMC
Vi motorcyklister vill inte skadas i trafiken! Nästan hälften av alla olyckor med motorcyklister är kollisioner där bilister råkar köra på motorcyklisterna. Som en förklaring hörs ofta kommentaren; jag såg inte motorcykeln
Jesper Christensen, generalsekreterare i Sveriges MotorCyklister