Guide till säker MC-körning når 65000 motorcyklister

Report this content

SMC har genom information, fortbildning och opinionsbildning skapat en unik säkerhetskultur bland svenska motorcyklister. Under denna vecka får 65 000 motorcyklister i hela landet en guide till säker MC-körning hem i brevlådan. Avsändaren är Sveriges MotorCyklister, SMC. Guidens tre delar beskriver körteknik, körstrategier och aktuell olycksstatistik. Alla som är intresserade av MC-säkerhet kan ladda ner och läsa guiden.

När man frågar en motorcyklist var man format sitt säkerhetsmedvetande är svaret inom MC-kollektivet. Kompisar, klubben, SMC:s kurser, MC-tidningar, hemsidor, sociala media och forums är vad som skapar en säkerhetskultur. Svenska MC-förare efterfrågar och köper trafiksäkerhet för stora summor varje år.

  • SMC spelar en stor roll i svenskt trafiksäkerhetsarbete. Vi har en unik dialog med motorcyklister vid våra kurser, genom medlemstidningen, hemsida och sociala media. Nu vill vi sprida kunskaper och erfarenheter till alla motorcyklister genom att skicka 65 000 tryckta exemplar av vår guide till säker MC-körning rakt in i hjärtat av svensk motorcyklism. Samtidigt gör vi skriften tillgänglig för alla via vår hemsida, säger Jesper Christensen, generalsekreterare vid SMC.

De flesta olyckor i trafiken beror på misstag hos föraren, ett faktum som gäller motorcyklister i lika  hög grad som andra trafikanter. Guidens första del heter Full Kontroll och är en instruktionsbok om hur man kör motorcykel. Här får läsaren en beskrivning av viktiga körtekniska moment som sittställning, motstyrning, gaskontroll, blick, svängpunkt och inbromsning.  Guiden innehåller handfasta tips och övningar som alla MC-förare kan genomföra.

Rätt körteknik handlar också om att göra rätt val ute i trafiken. För att kunna göra rätt val måste man också förstå hur trafiken fungerar och välja rätt körstrategi. Motorcyklister och övriga trafikanter måste lära sig reglerna för samarbetet i trafiken och köra på ett sätt som är förutsägbart. Viktigt är också att köra utifrån sina egna begränsningar. Det är vad guidens andra del, Bra Tänkt, handlar om.

Guidens tredje del innehåller aktuell statistik om MC-olyckor. Några exempel är var de flesta olyckor sker, hur stor andel som saknar körkort, om hastigheten har någon betydelse och vilken MC-typ som är vanligast.

  • Genom att öka kunskaperna i körteknik, körstrategier och de vanligaste olyckorna kan SMC bidra till ökad säkerhet bland motorcyklister. Jag hoppas att alla som arbetar med trafiksäkerhet i Sverige hjälper oss att sprida guiden till säker MC-körning, säger Jesper Christensen.

Full Kontroll och Bra tänkt skrevs av Norsk Motorcykkel Union och har översatts till ett antal språk. SMC har översatt den till svenska för att kunna sprida budskapet till Sveriges motorcyklister. 

Jesper Christensen, generalsekreterare, 070-557 75 00

Maria Nordqvist, politisk sekreterare, 070-538 39 38

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 65.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.  www.svmc.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Genom att öka kunskaperna i körteknik, körstrategier och de vanligaste olyckorna kan SMC bidra till ökad säkerhet bland motorcyklister
Jesper Christensen
SMC vill sprida kunskaper och erfarenheter till alla motorcyklister genom att skicka 65 000 tryckta exemplar av vår guide till säker MC-körning rakt in i hjärtat av svensk motorcyklism
Jesper Christensen