Dela

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Kontakt

 • Sveriges MotorCyklister
  Gamla Tunavägen 30 784 60 Borlänge
  0243-669 70
  0243-822 87
  http://www.svmc.se/
 • Jesper Christensen

  Generalsekreterare


  0243-669 78
  070-557 75 00
  http://www.svmc.se
 • Maria Nordqvist

  Internationell sekreterare. Politiska frågor och konsumentfrågor.


  SMC Gamla Tunavägen 30 784 60 Borlänge
  0243-669 79
  070-538 39 38
 • Citat

  - Ingen smittspridning sker när man kör hoj. Det är stoppen som är risken. Vi hojåkare är vana att hantera risker så det blir säkert inga problem. Vi ses på lördag!
  Johan Ström
  Genom att öka kunskaperna i körteknik, körstrategier och de vanligaste olyckorna kan SMC bidra till ökad säkerhet bland motorcyklister
  Jesper Christensen
  SMC vill sprida kunskaper och erfarenheter till alla motorcyklister genom att skicka 65 000 tryckta exemplar av vår guide till säker MC-körning rakt in i hjärtat av svensk motorcyklism
  Jesper Christensen
  SMC är glada över att vi genom ett gott samarbete nått en gemensam samsyn som kommer att gynna motorcyklisternas trafiksäkerhet
  Jesper Christensen
  Trafikverket har konstaterat att fyra liv kan sparas varje år genom att personer som råkat ut för en olycka får snabb och rätt hjälp, därför SMC startade detta arbete.
  Jesper Christensen
  När budskapen kommer från motorcyklister till motorcyklister skapas trovärdighet, engagemang och motivation
  Jesper Christensen
  . I sociala media är det främst genom våra medlemmar och förtroendevalda vi når ut i mediabruset
  Jesper Christensen
  Det är inte farligt att köra MC, men det förutsätter att motorcyklister och trafikanter följer spelreglerna och gör allting rätt ute i trafiken
  Jesper Christensen
  Skaffa ett MC-körkort innan du börjar köra hoj och låna inte ut din motorcykel till vem som helst
  Jesper Christensen
  ABS-bromsarna är fortfarande överlägsna för att kunna göra en kontrollerad inbromsning, oavsett tidigare erfarenhet
  Jesper Christensen
  I en paniksituation kan ingen bromsa bättre utan ABS, oavsett erfarenhet
  Jesper Christensen
  När våra motorcyklar kan tala med bilar handlar det om teknik som kan rädda tusentals liv under många år framåt
  Jesper Christensen
  - Vi hoppas att Stockholms stad fortsätter på den inslagna linjen för att lösa medborgarnas resor under pandemin.
  Olle Henriksson
  Motorcyklar, mopeder och cyklar är ytsmarta fordon som bidrar till att öka framkomligheten, minska köer, trängsel och parkeringsproblem
  Olle Henriksson
  Tyvärr är gruset på vägarna en orsak till en dryg fjärdedel av alla allvarligt skadade på motorcykel utanför tätort. Det är en alarmerande hög andel som varken väghållare eller entreprenörer tagit på allvar hittills
  Jesper Christensen
  Vill man rädda liv och minska allvarligt skadade finns alternativa lagningsmetoder som inte innebär att grus ligger kvar. Det är också möjligt att sopa bort gruset snabbare än idag.
  Jesper Christensen
  Vem vet hur lång tid det tar innan de som faktiskt borde ansvara för skicket på vägarna gör något åt saken. Till dess försöker vi på Svedea att dra vårt strå till stacken genom vår nya webbapp
  Stefan Karlsson,
  Det är självklart jättetråkigt att Mälaren Runt ställs in men vi har inget val.
  Johan Ström
  - Väghållarna och deras entreprenörer kan enkelt minska risken för skador på både människor och fordon i samband med underhållsarbeten
  Jesper Christensen
  Vill man rädda liv och minska allvarligt skadade finns alternativa lagningsmetoder som inte innebär att grus ligger kvar
  Maria Nordqvist
  Statistik visar att i var fjärde MC-olycka med allvarlig skadad motorcyklist har grus bidragit till att olyckan skedde
  Maria Nordqvist
  - Genom att öka kunskaperna i körteknik, körstrategier och de vanligaste olyckorna kan SMC bidra till ökad säkerhet bland motorcyklister.
  Jesper Christensen
  Jag hoppas att alla som arbetar med trafiksäkerhet i Sverige hjälper oss att sprida guiden till säker MC-körning
  Jesper Christensen
  - Alla trafikanter måste tänka på att köra förutsägbart och tydligt visa vart man är på väg.
  Staffan Nordin
  - Även om många av SMCs kurser är inställda uppmanar jag alla motorcyklister att öva bromsteknik och göra manövrar i låg fart på en stor yta där man får vara ensam
  Staffan Nordin
  Det är inte farligt att köra MC, men det förutsätter att motorcyklister och trafikanter följer spelreglerna och gör allting rätt ute i trafiken.
  Jesper Christensen
  SMC har skapat en egen säkerhetskultur bland svenska MC-förare i MC-kollektivet genom information, fortbildning och opinionsbildning
  Jesper Christensen
  Sveriges motorcyklister är säkerhetsmedvetna och vill komma säkert hem till dem vi älskar
  Jesper Christensen
  - SMC:s trafiksäkerhetsarbete är värt enorma besparingar för samhället i form av minskat antal dödade och allvarligt skadade motorcyklister
  Jesper Christensen
  - Att få ta emot denna utmärkelse från EU är ett underbart erkännande av den frivilliga fortbildningen som görs av motorcyklister.
  Jesper Christensen
  - Det här är inga motorcyklister, de har ju varken MC-körkort eller äger en MC. För att nå den här gruppen krävs ett nytänkande i trafiksäkerhetsarbetet.
  Jesper Christensen
  De år då vi har vädrets makter med oss brukar 20-25.000 hojåkare delta, på hela eller delar av Mälaren Runt
  Johan Ström
  Motorcyklisterna i Stockholm kör längst i Sverige vilket beror på att motorcyklarna används till pendling.
  Olle Henriksson.
  - Jag ber dig som sitter fast i en kö att samsas med oss på motorcykel och moped. Vi hindrar inte dig. Genom att köra mellan filerna kan vi komma fram säkert och några minuter snabbare till våra nära och kära.
  Jesper Christensen
  Jag vill samtidigt be dig som kör motorcykel mellan filerna att göra det på ett sätt som är säkert för alla. MC-förarna har ett lika stort ansvar som andra trafikanter för sin säkerhet
  Jesper Christensen
  - SMC applåderar initiativet WRWR eftersom MC-kvinnornas specifika behov är något vi uppmärksammat under många år.
  Maria Nordqvist
  - SMC har cirka 9000 kvinnliga medlemmar. I många av våra distrikt erbjuds många uppskattade arrangemang för enbart MC-tjejer, till exempel fortbildning
  Maria Nordqvist
  Att minska risken för kollisioner med andra trafikanter genom att öppna bussfilerna för MC är en självklar och kostnadseffektiv trafiksäkerhetsåtgärd
  Maria Nordqvist
  Visa hänsyn! I trafiken spelar alla i samma lag där ingen vill dödas eller skadas. Självklart vill vi alla komma säkert hem till dem vi älskar.
  Jesper Christensen
  Genom forskningsprojektet kan insamling av olyckor ske systematiskt och analyseras av VTI på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt
  Maria Nordqvist
  - Det finns ingen trafikantgrupp som deltar så ofta och regelbundet i fortbildning som motorcyklisterna.
  Staffan Nordin
  Stockholm bör uppmuntra fler att pendla på tvåhjulingar för att öka framkomligheten
  Olle Henriksson
  - Att åka med på en arrangerad gruppresa ger mängder av upplevelser. Men, utöver dessa får man MC-vänner för livet!
  Maria Nordqvist
  - Detta är en stor dag för SMC och våra 700 frivilliga som lägger ner 120 000 ideella timmar varje år för ökad MC-säkerhet
  Jesper Christensen.jpg
  - Det har nu bevisats att det blivit säkrare att köra motorcykel om den har ABS. Att halvera antalet MC-olyckor där föraren bromsat omkull, en typisk MC-olycka, är en stor framgång.
  Jesper Christensen.jpg
  Bilägare är uppretade eftersom en moped upptar en hel ruta. MC- och mopedägarna ser fram emot nya parkeringsregler i Stockholms stad.
  Olle Henriksson, ordförande i SMC Stockholm
  - SMC och Svemo lägger ner hundratusentals ideella timmar runt om i landet vilket ger samhället stora vinster, framförallt ekonomiskt och socialt. Vår verksamhet bidrar till ökad trygghet, gemenskap, mångfald, jämställdhet och säkerhet i samhället
  Per Westling, Svemo och Jesper Christensen, SMC
  Det finns uppenbarligen inget intresse från Stockholms stad att arbeta smart för minskad trängsel, bättre miljö och ökad framkomlighet
  Olle Henriksson, ordförande i SMC Stockholm.
  Det är alltid lika kul som motorcyklist när folk längs vägen vinkar och är glada
  Petra Holmlund, informatör SMC
  Det behövs fler trafikpoliser, inte fler plåtskåp med hastighetskameror.
  Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp