Sveriges MotorCyklisters kommunikation spar liv

Report this content

Sveriges MotorCyklister har byggt en egen säkerhetskultur och dessutom finansierat den på egen hand. En viktig del i detta är att SMC kan skapa budskap i olika kanaler och nå ut till medlemmarna. Detta är sannolikt en viktig orsak till att dödsolyckorna på MC minskar, säger generalsekretare Jesper Christensen.

Varje månad når Sveriges MotorCyklister, SMC, ut till drygt 200 000 motorcyklister. Det motsvarar 75 procent av alla MC-ägare i Sverige. Förmågan att engagera och nå ut ger SMC en unik position i MC-branschen. Det gör också SMC till den självklara kanalen för att kommunicera med landets alla motorcyklister.

-När budskapen kommer från motorcyklister till motorcyklister skapas trovärdighet, engagemang och motivation. Det är säkert och roligt att köra hoj om man gör allt rätt, säger Christensen.

Genom åren har trafiksäkerhet och frågor som rör vägar, fordon, körkort och andra MC-politiska frågor blivit grundbulten i SMC, bredvid gemenskapen. Idag stöttar 65 000 motorcyklister SMC genom att bli betalande medlemmar. Dessutom finns 350 SMC-klubbar.

Sociala media blir samtidigt allt viktigare. En sammanställning av SMC:s nätverk på sociala medier visar på närmare 100 000 följare. Av dessa är 30 000 användare av organisationens egen app. Till www.svmc.se kommer 100 000 besökare varje månad.  Medlemstidningen MC-Folket når ut till 100 000 läsare åtta gånger per år vilket gör den till Sveriges i särklass största MC-tidning.

-Detta är stora siffror för alla intresseorganisationer och enormt bra för SMC. Med små medel, stort engagemang och passion för säker MC-körning sprids SMC:s budskap. I sociala media är det främst genom våra medlemmar och förtroendevalda vi når ut i mediabruset, säger Jesper Christensen, generalsekreterare vid SMC.

SMC har under de gångna åren genomfört stora satsningar för att öka trafiksäkerheten bland motorcyklister och skapa en säkerhetskultur.

SMC ser fram emot att MC-säsongen 2021 startar i hela landet och välkomnar alla,  media, myndigheter, motorcyklister, politiker och väghållare, att kontakta oss i samtliga frågor som rör motorcyklismen.

Jesper Christensen, generalsekreterare, 070-557 75 00

Maria Nordqvist, politisk sekreterare, 070-538 39 38

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 65.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.  www.svmc.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

När budskapen kommer från motorcyklister till motorcyklister skapas trovärdighet, engagemang och motivation
Jesper Christensen
. I sociala media är det främst genom våra medlemmar och förtroendevalda vi når ut i mediabruset
Jesper Christensen