Vi måste alla visa hänsyn i trafiken!

Report this content

Våra större städer växer snabbt och det gör också köerna. Det finns ingen trafikant som vill stå still med sitt fordon, alla vill komma fram. Men trafiken är ett samspel där det bör vara självklart att man underlättar för dem som kan ta sig fram när trafiken står nästan stilla, till exempel motorcyklar och mopeder. Det är inte förbjudet för dem att köra mellan filerna vid köbildning om det sker i en rimlig hastighet och på ett sätt som inte är vårdslöst. Tyvärr upplever många MC- och mopedförare att de blir prejade av bilister eller att bildörrar öppnas så att mellanrummet mellan filerna försvinner. Sveriges MotorCyklister, SMC, uppmanar alla trafikanter att hjälpas åt så att alla kommer fram smidigt och säkert till de som väntar på oss.

Motorcyklar och mopeder är små och lättmanövrerade och bidrar till att minska trängseln och korta köerna. Allt fler väljer därför att ta hojen eller moppen till jobbet. MC och mopeder är inte heller konstruerade att stå stilla med motorn igång under längre perioder. Dessutom kan långa stillestånd trötta ut en upphettad eller nerkyld MC-förare.  MC- och mopedförare avråds från att stå längst bak i en kö eftersom vi är helt oskyddade vid påkörning bakifrån. Därför väljer många som kör MC och moped att köra mellan filerna när det blir köer.

På SMC:s hemsida finns både lagtext och tips till motorcyklister om kökörning.  Detta är en viktig fråga som handlar om både framkomlighet och trafiksäkerhet.

  • Att köra mellan filerna är tillåtet om det görs i en rimlig hastighet i förhållande till dem man kör om, på rätt sida och på ett sätt som inte är vårdslöst. Man ska varken äventyra sin egen eller andras säkerhet eller köra på ett sätt som skrämmer eller irriterar sina medtrafikanter, säger Jesper Christensen, generalsekreterare.

Varje år dödas och skadas motorcyklister allvarligt i samband med kollisioner vid köbildning. Tyvärr handlar vissa olyckor om att MC-förarna helt enkelt prejats av andra trafikanter som försöker tränga undan motorcyklarna, om filbyten utan blinkers, om distraktion som till exempel mobiltelefoni eller att man helt enkelt öppnar bildörrar vilket leder till att motorcyklisten krockar med bilen.

  • Jag ber dig som sitter fast i en kö att samsas med oss på motorcykel och moped. Vi hindrar inte dig. Genom att köra mellan filerna kan vi komma fram säkert och några minuter snabbare till våra nära och kära, säger Jesper Christensen.

  • Jag vill samtidigt be dig som kör motorcykel mellan filerna att göra det på ett sätt som är säkert för alla. MC-förarna har ett lika stort ansvar som andra trafikanter för sin säkerhet, avslutar Christensen.

I Nederländerna och Belgien finns en särskild lagstiftning om kökörning för motorcyklister och mopedister. Myndigheterna har rikstäckande kampanjer som riktar sig till alla trafikanter om att visa hänsyn för att få samspelet i trafiken att fungera.  Även Kalifornien har infört en ny lag som tillåter detta och flera delstater har följt exemplet för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för motorcyklisterna. Självklart är detta något som SMC vill se även i Sverige.

Mer tips om kökörning med MC och lagtext finns på SMC:s hemsida.

Jesper Christensen, generalsekreterare, 070-557 75 00
Maria Nordqvist, politisk sekreterare, 070-538 39 38

 

Sveriges MotorCyklister, SMC, är en intresseorganisation för motorcyklister. 
SMC har cirka 70.000 medlemmar. De viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, fortbildning, opinionsbildning och information.

www.svmc.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Jag ber dig som sitter fast i en kö att samsas med oss på motorcykel och moped. Vi hindrar inte dig. Genom att köra mellan filerna kan vi komma fram säkert och några minuter snabbare till våra nära och kära.
Jesper Christensen
Jag vill samtidigt be dig som kör motorcykel mellan filerna att göra det på ett sätt som är säkert för alla. MC-förarna har ett lika stort ansvar som andra trafikanter för sin säkerhet
Jesper Christensen