Orimligt att stänga ute trafiksäkerhetsorganisationer från statistiken!

Report this content

Sveriges MotorCyklister, SMC, driver trafiksäkerhetsarbetet för motorcyklister i Sverige.
Verksamheten finansieras av medlemmarna själva genom medlems- och deltagaravgifter. Tusentals engagerade motorcyklister i hela landet arbetar ideellt för att bidra till att färre ska dödas och skadas på MC. Arbetet vilar på statistik, fakta och forskning. Igår stängde Transportstyrelsen ut SMC och i stort sett alla som arbetar med trafiksäkerhet i landet från att ta del av olycksstatistik. Det rimmar illa med tidigare uttalanden om att samverkan mellan olika myndigheter, organisationer och företag är en framgångsfaktor för svenskt trafiksäkerhetsarbete.

Var tredje svensk MC-ägare är medlem i SMC. Det är en unik marknadsandel som gör att SMC når motorcyklister med information i olika kanaler. SMC har 15 heltidsanställda som bland annat gör analyser av data och deltar i nationell och internationell trafiksäkerhetsforskning utan att vara en forskningsinstitution.

Dagligen används statistik från Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) och Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig motorcykel. Statistiken ligger till grund för SMC:s faktabaserade trafiksäkerhetsarbete centralt, regionalt och lokalt. Statistiken ligger till grund för fortbildningar, förslag till åtgärder och används i presentationer, rapporter och kontakter med media, remissvar, motorcyklister, beslutsfattare, myndigheter och andra nationellt och internationellt. Man kan, utan att överdriva, säga att olycksstatistiken är utomordentligt viktig för SMC:s verksamhet. Genom utestängningen måste varje uttag föregås av en beställning. Alternativt kan en prövning ske vid varje uttag i Etikprövningsnämnden. Det är tveksamt om och hur det underlag som delas ut kommer att kunna användas.Bara myndigheter, kommuner samt forskare vid högskolor och universitet ska kunna komma åt statistiken.

  • SMC:s trafiksäkerhetsarbete är värt enorma besparingar för samhället i form av minskat antal dödade och allvarligt skadade motorcyklister. Att stängas ute från statistik som ligger till grund för trafiksäkerhetsarbetet ligger inte i linje med Nollvisionen och svenskt trafiksäkerhetsarbete, säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC.
  • Regering, riksdag och myndigheter har tydligt uttalat att en framgångsfaktor för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är ett effektivt samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och företag. Förslag går i rakt motsatt riktning, fortsätter Jesper Christensen.

Om Transportstyrelsens förslag blir verklighet kommer SMC inte längre att ha tillgång till en faktabas i verklig statistik vilket är en förutsättning för ett modernt trafiksäkerhetsarbete.

  • Att SMC efter nästan 60 års framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete stängs ute från statistik som är en avgörande del i vårt arbete känns ogenomtänkt. Vi är många svenska organisationer och företag som är oförstående inför Transportstyrelsens beslut idag, avslutar Christensen.

SMC har i flera remisser föreslagit att regeringen som initierade lagändringen ändrar inställning pch möjliggör för SMC och andra organisationer och företag som arbetar med trafiksäkerhet att kunna hämta fullständiga statistikuppgifter direkt ur STRADA att gå via handläggare på myndigheten.  

Jesper Christensen, generalsekreterare, 070-557 75 00
Maria Nordqvist, politisk sekreterare, 070-538 39 38

 

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 65.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- SMC:s trafiksäkerhetsarbete är värt enorma besparingar för samhället i form av minskat antal dödade och allvarligt skadade motorcyklister
Jesper Christensen