Kampen mot rullgruset fortsätter!

En osynlig grusfläck på en belagd väg kan vara tillräckligt för att en motorcykel går omkull och att en MC-förare skadas för resten av livet. Transportstyrelsens officiella olycksstatistik visar att var fjärde motorcyklist som skadas allvarligt utanför tätort gör det på grus.  Att gruset finns på vägen beror ofta på brist på regelefterlevnad vilket Sveriges MotorCyklister, SMC, påtalat under många år.  Nu startar SMCs samarbetspartner Svedea en webbapp där alla motorcyklister kan varna varandra för lösgrus på vägarna.

SMC har genom åren i olika samarbetsprojekt påtalat behovet av bra friktion för MC-och mopedförare. Det har lett till skärpta krav från Trafikverket för när grus vid lagnings- och underhållsarbeten ska sopas bort, att stödremsor ska ligga vid sidan av vägen och när de ska förstärkas. Med tanke på hur mycket grus det finns på vägarna ifrågasätter SMC den kontroll som idag utförs av entreprenörerna själva. Mest grus finns i kurvor och korsningar vilket samtidigt är de platser där flest MC- och mopedolyckor sker.

  • Bristande regelefterlevnad leder till att MC -och mopedförare tappar greppet och kör omkull. Tyvärr är gruset på vägarna en orsak till en dryg fjärdedel av alla allvarligt skadade på motorcykel utanför tätort. Det är en alarmerande hög andel som varken väghållare eller entreprenörer tagit på allvar hittills, säger Jesper Christensen, SMC.

Skador på grund av grus kostar enorma summor vilket kan leda till höjda premier för försäkringstagarna. Det är djupt orättvist och det är bakgrunden till att SMC och Svedea startat "Kampen mot rullgruset". Den första delen var att Svedea tog bort självrisken vid rullgrusolyckor för alla MC-kunder under perioden 1 juni till 30 oktober. Nu lanserar Svedea en webbapp där alla motorcyklister både kan rapportera och se var det finns grus på vägarna.

– Vem vet hur lång tid det tar innan de som faktiskt borde ansvara för skicket på vägarna gör något åt saken. Till dess försöker vi på Svedea att dra vårt strå till stacken genom vår nya webbapp som vi hoppas ska få stor spridning och användas flitigt. Då kan hojåkare se både om det finns farliga vägavsnitt och själv rapportera in vägar med löst grus som man upptäcker, säger Stefan Karlsson, produktchef MC på Svedea.

-    Vill man rädda liv och minska allvarligt skadade finns alternativa lagningsmetoder som inte innebär att grus ligger kvar. Det är också möjligt att sopa bort gruset snabbare än idag. Men, då måste väghållarnas regelverk ändras och kraven på entreprenörerna skärpas vilket SMC ständigt arbetar med. Svedeas nya webbapp en bra metod att uppmärksamma motorcyklisterna om rullgruset, säger Jesper Christensen, SMC.

Jesper Christensen, SMC:s generalsekreterare: 070-557 75 00, jesper.christensen@svmc.se
Maria Nordqvist, politisk sekreterare SMC , 070-538 39 38, maria.nordqvist@svmc.se
Stefan Karlsson, produktchef MC-försäkring Svedea, 08-790 03 17, stefan.karlsson@svedea.se 

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 65.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.  www.svmc.se

Taggar:

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Tyvärr är gruset på vägarna en orsak till en dryg fjärdedel av alla allvarligt skadade på motorcykel utanför tätort. Det är en alarmerande hög andel som varken väghållare eller entreprenörer tagit på allvar hittills
Jesper Christensen
Vill man rädda liv och minska allvarligt skadade finns alternativa lagningsmetoder som inte innebär att grus ligger kvar. Det är också möjligt att sopa bort gruset snabbare än idag.
Jesper Christensen
Vem vet hur lång tid det tar innan de som faktiskt borde ansvara för skicket på vägarna gör något åt saken. Till dess försöker vi på Svedea att dra vårt strå till stacken genom vår nya webbapp
Stefan Karlsson,