Motorcyklar pratar med bilar

Report this content

Idag lanserar ett konsortium av MC-tillverkare och MC-sportfederationen FIM en standard som gör att motorcyklar kan kommunicera med andra fordon och delar av infrastrukturen. Eftersom många olyckor med motorcyklar beror på att andra trafikanter inte sett dem förväntas den nya standarden öka MC-säkerheten i framtiden.

Konsortiet Connected Motorcycle Consortium (CMC) skapades 2016 för att öka säkerheten och tryggheten för motorcyklister. FIM, Federation Internationale de Motocycliste, beslutade tidigt att delta i projektet tillsammans med MC-tillverkare, leverantörer och forskare. Standarden heter Basic Specification Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) och består av en rad olika dokument som beskriver systemets olika delar, krav på när utrustning ska utlösas, positionering, algoritmer, datakommunikation, gränssnitt för förare samt prestanda och krav för antennen. Konsortiet har tagit fram cirka 30 olika applikationer för denna teknik, som handlar om allt från att varna förarna för andra fordon och skymd sikt till var man kan hitta närmaste bensinstation eller laddplats.

Genom att låta olika fordonstyper kommunicera med varandra bör många olyckor enkelt kunna undvikas. Det handlar till exempel om den vanliga olyckstypen där bilister ser MC-förare men ändå svänger vänster eller kör ut från en sidoväg. I nästan alla kollisioner är det motorcyklisten som skadas allvarligt samtidigt som olyckorna ofta vållas av andra trafikanter.  C-ITS-standarden innebär att motorcykeln nu kan varna bilen om att den kommer på vägen vilket gör att bilen kan aktivera sitt automatiska nödbromsningssystem, även om bilföraren inte uppmärksammat motorcyklisten. 

Jesper Christensen är inte bara generalsekreterare I SMC utan även director of Public Affairs i FIM. Han har därför varit med i projektet de senaste åren och är mycket nöjd med att det blivit verklighet.

  • Denna teknik kommer att öka säkerheten för oss på MC. Vi uppmanar MC-förare att söka ögonkontakt med andra trafikanter men när våra motorcyklar kan tala med bilar handlar det om teknik som kan rädda tusentals liv under många år framåt, säger Jesper.  

Claire Depré , chef för enheten Hållbar och intelligent transport vid EU-kommissionen GD har gratulerat CMC "för det arbete som utförts, för att det är innovativt och bidrar till säkerheten i det övergripande transportsystemet."
 

För mer information, https://www.cmc-info.net/

Jesper Christensen

Generalsekreterare
070-557 75 00
jesper.christensen@svmc.se

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 65.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning. SMC deltar aktivt i internationella sammanhang genom bland annat FIM.  http://www.fim-live.com/

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

När våra motorcyklar kan tala med bilar handlar det om teknik som kan rädda tusentals liv under många år framåt
Jesper Christensen