Det är inte farligt att köra motorcykel!

Motorcyklister är den trafikantgrupp som visar den största minskningen av dödsolyckor i Sverige. Under perioden januari-oktober 2012 har 31 personer omkommit på tvåhjulig motorcykel mot 41 under samma period 2011. Även antalet svårt skadade på MC har minskat jämfört med tidigare år. Det beror på ökad säkerhetsmedvetenhet bland motorcyklister, menar Sveriges MotorCyklister, SMC.

-        Under den gångna MC-säsongen har en debatt pågått om extremt beteende i trafiken. SMC har definierat vad extremt beteende är och fått MC-kollektivet att ställning mot detta beteende. Det handlar om personer som varken har körkort eller äger en motorcykel, som kör berusade och/eller påverkad av droger och som kör extremt fort på ett sätt som inte andra trafikanter kan förutse. Det kan ha haft betydelse för sänkta olyckstal, säger Jesper Christensen, generalsekreterare på SMC.

-        Självklart kan även den dåliga sommaren med mycket nederbörd vara en del av förklaringen, men absolut inte hela sanningen. Ökad kompetens, säkrare förare, säkrare fordon, ett säkerhetsmedvetet MC-kollektiv och stigande medelålder är andra faktorer som resulterar i sänkta olyckstal, menar Christensen.

Historiskt sett var 2010 ett år med rekordlåga dödstal för samtliga trafikanter i Sverige. Då omkom 36 personer på tvåhjulig motorcykel, motsvarande siffra hittills i år är 31. Antalet svårt skadade under perioden januari-oktober 2010 var 256, årets preliminära siffra är 246. Under 2011 skadades 311 allvarligt motsvarande period.

Transportstyrelsens statistik visar att det är färre dödade i trafiken under årets första tio månader 2012 jämfört med 2011. Men, det är bara motorcyklister som har lägre olyckstal bland dödade och svårt skadade än rekordåret 2010!

Samtliga motorcyklister som omkommit i år på tvåhjulig motorcykel är män. Medelåldern är cirka 40 år. De flesta motorcyklisterna som dött under 2012 har krockat med ett annat fordon, främst personbil.

-        Statistiken bekräftar det varje motorcyklist vet. Gör alla allting rätt; motorcyklister, andra trafikanter och väghållarna, är det inte farligt att köra MC, säger Jesper Christensen.

Mer information:                                 

Jesper Christensen, 070-557 75 00

Maria Nordqvist, 070-538 39 38

Petra Holmlund, 070-600 71 27

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 65.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.  www.svmc.se

Taggar:

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jesper Christensen, generalsekreterare, SMC
- Statistiken bekräftar det varje motorcyklist vet. Gör alla allting rätt; motorcyklister, andra trafikanter och väghållarna, är det inte farligt att köra MC.