Det krävs krafttag mot droger, alkohol och andra extrema beteenden i trafiken

Bland dem som omkom i motorcykelolyckor under åren 2011-2014 saknade 30 procent ett giltigt körkort. Många av dessa körde lånad eller stulen MC och nästan 80 procent av de körkortslösa var påverkade av alkohol och/eller droger i samband med dödsolyckan. Det behövs fler trafikpoliser, inte fler plåtskåp med hastighetskameror. Det behövs krafttag mot återfallsförbrytare, inte strängare regler som endast åtföljs av de redan laglydiga.

Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna och tar inte onödiga risker. Det finns dock några faktorer som återkommer gång på gång i dödsolyckor bland motorcyklister. SMC, Sveriges MotorCyklister, har valt att kalla faktorerna ”extremt beteende” och definierat fyra faktorer som ingår i begreppet. Dessa är olovlig körning, körning i påverkat tillstånd, aggressiv körning och mycket hög hastighet i kombination med vårdslöshet i trafik.

Andelen dödade där någon/några av dessa faktorer ingår ökar, samtidigt som totala antalet MC-olyckor sjunker. Det blir allt tydligare att problematiken i extremt beteende främst handlar om gruppen som saknar körkort.

Många av de körkortslösa ägde inte motorcykeln de körde ihjäl sig på. Hojen var dessutom ofta oregistrerad, avställd och oförsäkrad och därmed inte tillåten att köra på väg. En femtedel av förarna i denna grupp hade inte hjälm. Sist, men inte minst, nästan 80 procent av dem som saknade körkort var berusade och/eller påverkade av droger. 

Den här gruppen trafikanter är svår att nå och påverka med traditionella trafiksäkerhetsåtgärder, lagar och regler. Trafikverket satsar nu närmare en miljon kronor på att utreda hur man kan fånga motorcyklister i hastighetskameror. Trafikverket diskuterar åtgärder som strängare böter för hastighetsöverträdelser, sänkta fartgränser för motorcyklister och registersamkörning mot MC-ägarnas försäkringsbolag. Detta anser SMC vara helt fel väg att gå för att uppnå resultat.

- Man hindrar knappast en drogpåverkad MC-tjuv genom att montera fartkameror eller genom att sätta upp skyltar med lägre hastighetsgränser. De struntar fullkomligt i lagar och regler. Det som krävs är fler trafikpoliser och ett rättsystem som hindrar återfallsförbrytare att komma ut på vägarna igen, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare på SMC.

Om alla som startar en motorcykel har körkort och är nyktra och/eller drogfria under MC-körning skulle olyckor med allvarligt skadade och dödade minskas med minst en tredjedel. SMC anser därför att alla aktörer som arbetar för Nollvisionen bör satsa gemensamt på att minska olovlig MC-körning och öka körkortstagandet på MC.

SMC bedriver ett aktivt opinions- och informationsarbete mot extremt beteende i trafiken. Inom detta arbete har vi samlat statistik och kunskap som presenterats för samtliga aktörer inom nationellt trafiksäkerhetsarbete. Läs mer vår hemsida svmc.se

Kontaktinformation:  

Jesper Christensen, generalsekreterare: 070-557 75 00

Maria Nordqvist, politisk sekreterare: 070-538 39 38

Petra Holmlund, informatör: 070-600 71 27

e-post: fornamn.efternamn@svmc.se

Sveriges MotorCyklister, SMC, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 71 000 medlemmar.
SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, fortbildning, opinionsbildning och information.

Taggar:

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Man hindrar knappast en drogpåverkad MC-tjuv genom att montera fartkameror eller genom att sätta upp skyltar med lägre hastighetsgränser. De struntar fullkomligt i lagar och regler
Maria Nordqvist, politisk sekreterare på SMC