En miljon Medical Card till motorcyklister

I samband med att motorcykelsäsongen drar igång skickar Sveriges MotorCyklister, SMC, ut Medical Card till alla medlemmar. På kortet fyller föraren i information om sin medicinska status så att räddningspersonal enkelt kan ta del av viktig information. Med SMC senaste beställning på 64000 kort finns det över en miljon kort distribuerade i världen. 

Medical Card lanserades ursprungligen av ambulanskårerna i USA och Storbritannien. För två år sedan gjorde SMC en svensk variant av kortet och distribuerade till samtliga medlemmar. Mottagandet var varmt. I år är det tredje gången SMC sänder Medical Card till alla medlemmar.  

-Trafikverket har konstaterat att fyra liv kan sparas varje år genom att personer som råkat ut för en olycka får snabb och rätt hjälp. Det var därför vi hakade på projektet. Det är helt fantastiskt att just SMC blir de som lyfter Medical Card över en miljon totalt i hela världen, säger SMC:s generalsekreterare, Jesper Christensen.

I försändelsen till SMC:s medlemmar finns även ett ark med klisterdekaler. Det ifyllda kortet placeras mellan hjälmens skal och stoppning. Dekalen fästs utanpå hjälmen. Syftet är att ge räddningspersonal snabb information om en motorcyklists eventuella sjukdomar, allergier, medicinering, kontaktuppgifter till anhöriga eller annat som kan vara av värde vid en eventuell olycka. Samtliga landsting, kommuner, räddningstjänster, ambulanskårer och larmoperatörer har fått information om Medical Card.

-Vi har bara fått positiva kommentarer från alla som arbetar med räddningsverksamhet och motorcyklister. Även andra trafikantgrupper har hört av sig angående korten, till exempel cyklister. Vi föreslår därför att berörda myndigheter, Transportstyrelsen och Trafikverket, ställer sig bakom Medical Card så att det sprids det till andra trafikanter. Vi vill också att Transportstyrelsen förändrar den gällande, men gamla föreskriften om hjälmar så att det inte framställs som olagligt att sätta en dekal på hjälmen. Ingen av de hjälmtillverkare vi haft kontakt med har något emot att man sätter dekal på MC-hjälmar. I vissa länder är det till och med lagkrav på att sätta en dekal på sin hjälm.

Den internationella MC-organisationen FIM, Fédération Internationale de Motocyclisme, har som målsättning att samtliga MC-organisationer i 108 länder ska erbjuda sina medlemmar Medical Card.

Läs mer på:  www.svmc.se/medicalcard

Kontaktinformation:    

Jesper Christensen, generalsekreterare, 070-557 75 00

Maria Nordqvist, politisk sekreterare, 070-538 39 38

Petra Holmlund, informatör, 070-600 71 27

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 64.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, fortbildning, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.  www.svmc.se

Taggar:

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Trafikverket har konstaterat att fyra liv kan sparas varje år genom att personer som råkat ut för en olycka får snabb och rätt hjälp. Det var därför vi hakade på projektet.
Jesper Christensen