Motorcyklar spar tid, pengar och miljö!

Motorcyklar som fortskaffningsmedel spar pengar och tid samt minskar trängselproblem och vägslitage. Om fler körde MC skulle trafikmiljön förbättras avsevärt, i synnerhet i storstäder. Det är hög tid att inse att tvåhjuliga motorfordon är en lösning, inte ett problem. Därför riktar vi oss till nya regeringen - situationen för motorcyklister måste förbättras! Öppna bussfiler för motorcyklar. Erbjud avgiftsfria parkeringar för motorcyklar och mopeder. Åtgärda brister i vägmiljön som medför faror för oskyddade trafikanter.

Boende i Stockholm kan spara både tid och pengar genom att pendla med motorcykel eller moped istället för bil. Det visar ett mobilitetstest som Sveriges MotorCyklister, SMC, genomfört. Liknande mobilitetstestet har gjorts i 14 städer i åtta EU-länder. Samtliga visar att tvåhjuliga motorfordon är ett överlägset alternativ för pendling i storstad. SMC uppmanar alla svenska städer att se MC och mopeder som en del av lösningen på trängselproblem.

- För SMC är det självklart att trafikplanerarna tänker på oss som kör tvåhjuliga fordon. Tyvärr är det inte alltid så trots att en ökad användning av MC och moped skulle minska både köer, avgaser och vägslitage, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare SMC.

I mobilitetstestet i Stockholm jämfördes tidsåtgången att pendla med motorcykel, moped klass I, moped klass II, bil samt kommunalt färdsätt. Alla startade samtidigt på Kolmilegränd 1, Täby. Målet var Kungsgatan 48 i city. Sträckorna per fordon varierade mellan 18-22 kilometer beroende på färdmedel. Moped klass II fick köra på gång- och cykelvägar medan moped klass I fick ta en omväg då den inte får köra på motortrafikled och motorväg.

Först till målet, efter 39 minuter, kom motorcyklisten. Därefter kom bilföraren som var förvånad över att det var ovanligt lite köer denna morgon. Även om bilen kom fram snabbare än förväntat är bilen det klart dyraste färdmedlet på grund av trängselskatt och parkeringsavgift, som uppgår till minst 250 kronor per dag den aktuella färdvägen. Trea kom moped klass II, 53,4 minuter. Föraren av moped klass I och pendlaren med kollektivtrafik kom i mål samtidigt. Mopedföraren fick söka parkeringsplats på tre olika platser och promenera en längre sträcka vilket kostade minst tio minuter. Varje avgiftsfri MC-parkering i området var nämligen upptagna.

Färdmedel Tid(minuter) Km/timme T-skatt/parkering
Motorcykel 39,1 29,17 0
Bil 51,3 21,27 250
Moped klass II 53,4 23,05 0
Moped klass I 65,5 17,40 0
Kommunalt 65,5 16,66 0

Mer information finns på www.svmc.se

Kontaktuppgifter:

Maria Nordqvist, politisk sekreterare SMC, 070-538 39 38

Hans Ove Görtz, vice ordförande SMC Stockholm, 070-570 3667

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70 000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är
trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, fortbildning, opinionsbildning och information. www.svmc.se

Taggar:

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

För SMC är det självklart att trafikplanerarna tänker på oss som kör tvåhjuliga fordon. Tyvärr är det inte alltid så trots att en ökad användning av MC och moped skulle minska både köer, avgaser och vägslitage.
Maria Nordqvist