Motorcyklister kör långsammare än övriga fordon!

Motorcyklisterna kör i genomsnitt långsammare än både bilister och lastbilschaufförer. Detta visar Trafikverkets hastighetsmätning som genomfördes under maj-september 2012. Sveriges MotorCyklister, SMC, är inte överraskade, men gläds åt att Trafikverkets egen mätning nu bevisar en helt annan bild av motorcyklisterna än vad som annars oftast beskrivs.

Trafikverkets mätningar visar motorcyklarna har lägre genomsnittshastighet jämfört med dels all totaltrafik men också personbilar och lastbilar med släp.

-        Resultatet är mycket positivt för SMC och bekräftar den bild vi har av motorcyklisterna som en säkerhetsmedveten trafikantgrupp. SMC arbetar aktivt med trafiksäkerhet och hastigheten har givetvis betydelse om en olycka sker, säger SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen, och tillägger att det tyvärr finns en liten klick som genom sitt extrema beteende ger hela MC-kollektivet dåligt rykte. Oftast handlar det inte om riktiga motorcyklister, utan om sådana som inte har MC-körkort, som kör påverkade av alkohol eller droger och/eller som lånat eller stulit en motorcykel.

Genomsnittshastigheten för totaltrafiken var 78,2 km/h medan motorcyklarnas snittfart var 76,7 km/timme. Trafikverkets mätningar visar att motorcyklarna kör aningen fortare än övriga fordon på vägar under 90 km/h men långsammare på vägarna med 100-120 km/h. Exempelvis kör motorcyklister i genomsnitt 88,9 km/h medan bilister kör 87,8 km/h på 90-sträckor, alltså är snitthastigheten lägre än gällande hastighet för båda fordonsslag. På 70-sträckor kör motorcyklister i genomsnitt 71,2 km/h medan bilister håller en snittfart på 67.4 km/h och på sträckor med tillåten hastighet på 50 kör motorcyklister 52,7 km/h medan bilister håller 50,2 km/h.

Mätningarna visar att alla fordonslag minskat sin snitthastighet 2012 jämfört med den föregående mätningen 2004.

Fordon Snittfart 2004 km/h Snittfart 2012 km/h Andel som överskred hastighet 2012
Totaltrafik 81,6 78,2 53,9 %
Personbil 82,2 78,5 52,4 %
Lastbil med släp 80,1 78,3 69,7 %
Motorcykel 80,0 76,7 61,3 %

-        Andelen fortkörare är högre bland motorcyklister, 61,3 % jämfört med 52,4 % bland bilisterna. MC-förarna har dock betydligt bättre statistik jämfört med den tunga trafiken där 69,7 % kör över tillåten hastighet. Att motorcyklisterna har en lägre snitthastighet jämfört med lastbilar med släp är en högoddsare, säger Jesper Christensen.

Länk till Trafikverkets hastighetsmätning: http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2/Nationellt/2013-01/Lagre-medelhastigheter-pa-svenska-vagar/

Mer information:            

Jesper Christensen, 070-557 75 00

Maria Nordqvist, 070-538 39 38

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 65.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.  www.svmc.se

Taggar:

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Resultatet är mycket positivt för SMC och bekräftar den bild vi har av motorcyklisterna som en säkerhetsmedveten trafikantgrupp
Jesper Christensen