Räcken dödar motorcyklister!

En sommar med låga dödstal i MC-olyckor lider mot sitt slut. Sveriges MotorCyklister, SMC, är övertygade om att dödstalen kunnat vara ännu lägre om inte vägmiljön utformats livsfarligt för oskyddade trafikanter. Sex av 22 personer som omkommit på motorcykel har nämligen krockat med ett vägräcke. Aldrig tidigare har andelen motorcyklister som dödats i räckesolyckor varit så hög som 27 procent i Sverige. Farliga vägräcken kostar inte bara liv, de kostar samhället miljardbelopp.

I Trafikverkets djupstudier av singelolyckor, med dödlig utgång, på motorcykel konstateras att var tredje motorcyklist dödas i kollision med en räckesstolpe eller räcke. I år är andelen betydligt högre. Det kan ha flera orsaker. Allt fler vägar förses med mitt- och sidoräcken vilket ökar skaderisken för motorcyklister. Inga krav ställs att de räcken som används är säkra för andra än dem som färdas i personbil. Räcken får stå väldigt nära vägbanan och sidoräcken ersätter förlåtande sidoområden, dvs diken utan stolpar, stenar, och andra fasta föremål.

Fem av årets sex räckesolyckor med dödlig utgång har skett på Europavägar där säkerhetskraven är höga och därmed högre tillåtna hastighetsgränser, 100-120 km/timme. Samtidigt är det på dessa vägar som flest motorcyklister dödas i räckesolyckor. 15 av 25 dödsolyckor på motorcykel mot räcken har nämligen skett på Europavägarna under de senaste sex åren. SMC efterlyser ett nytänkande. Släta mitt- och sidoräcken utan oskyddade stolpar måste placeras längre från vägbanan än vad som sker idag. För SMC är det självklart att förlåtande sidoområden alltid ska användas istället för sidoräcken så långt det är möjligt

SMC förutsätter att den höga andelen MC-dödsolyckor mot räcken, och att så många av dessa olyckor sker på Europavägar, blir en väckarklocka för alla väghållare.

-  Som representant för svenska motorcyklister är jag förfärad över de höga dödstalen. Alla vet att räcken och motorcyklister är en dålig kombination, ändå görs alldeles för lite för att göra vägmiljön säkrare för motorcyklister då det gäller räcken, säger Jesper Christensen, generalsekreterare SMC.

-  Samhällets kostnader för motorcyklister som dödats och skadats svårt mot räcken de senaste sex åren har med råge passerat en miljard enligt Trafikverkets beräkningsmodell (1.255.275.000 kronor). Genom en annan utformning av vägmiljön, skulle samhället inte bara rädda liv och undvika livslångt lidande, utan även spara pengar. Vi vet att 5,5 miljarder kronor är avsatta för att installera fler räcken på våra vägar. Vi hoppas att dessa pengar används klokt, att man tar fram säkrare räcken och placerar alla räcken där de inte utgör livsfara, avslutar Christensen.

Mer information och bakgrundsfakta hittar du på SMC:s hemsida.

Kontaktinformation:    

Maria Nordqvist, 070-538 39 38

Jesper Christensen, 070-557 75 00

Petra Holmlund, 070-600 71 27

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister. SMC har cirka 70.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, fortbildning, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.  www.svmc.se

Taggar:

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Alla vet att räcken och motorcyklister är en dålig kombination, ändå görs alldeles för lite för att göra vägmiljön säkrare för motorcyklister då det gäller räcken
Jesper Christensen