Så kan säkerheten öka för motorcyklisterna i Stockholm

Motorcyklister i Stockholm anser att de viktigaste åtgärderna för ökad trafiksäkerhet är att få köra MC i bussfiler och att vägunderhållet förbättras. Det visar en stor enkätundersökning som gjorts. Även SL:s bussförare och Polismyndigheten i Stockholm ser positivt till ökad MC-körning i bussfiler.  Ändå har Trafikverket och kommunerna inte arbetat för att öppna fler bussfiler för motorcyklister.

Över 1000 motorcyklister har svarat i enkätundersökningen som Sveriges MotorCyklister, SMC, och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har genomfört. Enkätsvaren visar att det är en betydligt högre andel stockholmare som har motorcykel som pendlarfordon jämfört med i övriga landet. Vanligaste orsakerna till att man pendlar med MC är att spara tid och slippa stå i kö.

Hela 78 procent har varit nära att krocka med ett annat fordon en eller flera gånger det senaste året på grund av att den andra föraren inte sett motorcyklisten. Problemet är betydligt större i stockholmstrafiken jämfört med övriga Sverige. Nästan lika många, 77 procent, har upplevt att man blivit trängd i en kö av andra trafikanter en eller flera gånger det senaste året.

-    Trafiksituationen i Stockholm innebär köer, trängsel och att vi som oskyddade ska dela körbanor med trafikanter som ibland ägnar sig åt annat än bilkörning. Det ger många situationer där irriterade trafikanter gör misstag i trafiken. När motorcyklister kör i bussfil syns vi bättre vilket gör att kollisionsrisken minskar, säger Hans-Ove Görtz ordförande i SMC Stockholm.

Hela 16,5 procent av dem som svarat i eknäten har varit med om en MC-olycka det senaste året på grund av brister i vägmiljön. Det handlar om halka, lösgrus, olje- eller dieselspill och liknande. En annan viktig åtgärd för ökad MC-säkerhet i Stockholm är därför förbättrat vägunderhåll. Det rör sig till exempel om att utveckla lagningsmetoder som inte lämnar löst grus på väg, att följa regler om varningsskyltning och sopning samt att inte belägga vägar och gator med hal asfalt.  

-    Vi hoppas att enkätstudien leder till att Trafikverket och kommunerna i Stockholms län agerar. Med relativt små medel kan de öka både säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter i regionen, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare vid SMC:s kansli.

-    EU-parlamentet antog nyligen en rapport som säger att motorcyklar och mopeder ska ses som en lösning på trängseln. Det betyder att man ska stimulera en ökad användning av motoriserade tvåhjulingar exempelvis genom att tillåta motorcyklar i bussfiler, säger Hans-Ove Görtz.

Läs hela rapporten om MC-användning i Stockholm på hemsidan: www.svmc.se


Kontaktuppgifter:

Maria Nordqvist, politisk sekreterare SMC, 070-538 39 38
Hans-Ove Görtz, ordförande SMC Stockholm 070-570 36 67


SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70 000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Det finns omkring 50 000 motorcyklar i trafik i Stockholms län. Cirka 13 000 MC-ägare är medlemmar i SMC.

Taggar:

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Trafiksituationen i Stockholm innebär köer, trängsel och att vi som oskyddade ska dela körbanor med trafikanter som ibland ägnar sig åt annat än bilkörning. Det ger många situationer där irriterade trafikanter gör misstag i trafiken
Hans-Ove Görtz, ordförande SMC Stockholm