Skyhöga parkeringsavgifter införs för mopeder och motorcyklar

Malmö stad har infört en helt ny parkeringsavgift, på upp till 25 kronor per timme, för mopeder och motorcyklar. Det kommer som ett hårt slag för alla de som dagligen pendlar och som valt ett tidssparande och smidigt fordon för ändamålet.

I större städer behövs smidiga och flexibla lösningar för arbetspendling. För de som bor eller arbetar långt ifrån hållplatser och stationer är moped eller motorcykel ett billigt och vettigt alternativ för att få ihop livspusslet. Tidsbesparingen kan vara flera hundra timmar per år. En förutsättning är dock att det finns möjligheter till parkering till en rimlig kostnad.

I andra delar av världen är tvåhjulingspendlingen omfattande och den premieras med gratis parkering. Så har det även varit i Malmö där man hittills har fått parkera utan avgift på särskilt markerade platser.

Nu är det slut med detta. I fjol beslutade Tekniska Nämnden, utan någon som helst utredning och analys, att införa världens högsta P-avgifter för MC och moped klass I i Malmö stad.  Utredningen säger inte ett ord om MC och moped. Den säger inget om att motorcyklar och mopeder undantagna från P-avgift. Den säger inget om att varje MC och moped som parkerar i Malmö ska betala samma avgift som en bil. Det fanns ingen beskrivning av ett eventuellt behov att införa avgift för att parkera MC och moped klass I i Malmö för att ordna trafiken. Ingen inventering har gjorts av hur P-platserna används. En konsekvensutredning saknas också om vad de kraftigt höjda avgifter betyder för brukarna. Det finns cirka 6000 MC-och mopedägare i Malmö. Självklart finns ett antal pendlare som bor i staden och pendlare som åker till och från kommunen varje dag.

Gatukontoret förklarar att motorcyklar och mopeder numera bara ska parkera två timmar på anvisade MC-parkeringsplatser. Det handlar om besöksparkeringar menar kommunen och de ska inte användas av pendlare. Istället ska pendlare med MC och moped hyra plats i garage. Hur stor användningen av MC-parkeringar är vet ingen. Helt klart är dock att det inte längre finns någon anledning för MC-och mopedägare att tränga ihop sig i en delad ruta, eftersom alla fordon i Malmö betalar samma avgift, oavsett storlek.  

- Parkeringsvgiften för en EU-moped är alltså lika hög som för en Rolls Royce, säger Per-Erik Lögdberg, ordförande i SMC Skåne.

Sveriges Motorcyklister (SMC) i Skåne ifrågasätter att en kommun kan besluta om att påföra medborgare världens högsta P-avgifter utan något som helst underlag. Det finns flera alternativ till denna skyhöga avgift. Det mest naturliga vore att i likhet med övriga storstäder avgiftsbefria all parkering med tvåhjulingar. Eller åtminstone ta hänsyn till att en parkerad moped eller mc bara tar upp 1/6-del av ytan för en bil och anpassa avgiften efter det. Ett tredje alternativ är ett parkeringstillstånd för pendlare. Med sådana åtgärder kan staden åstadkomma en något ökad omsättning på platser utan att helt sätta käppar i hjulen för människor som åker moped eller mc till jobbet.

Risken är nu uppenbar att MC-parkeringarna kommer att gapa tomma. Risken är uppenbar att motorcyklar och mopeder parkerar ett fordon per ruta, precis som personbil. Redan nu berättar mopedägare att man plockar av registreringsskylten för att kunna parkera gratis vid cykelställ. Det betyder samtidigt en ökad risk för att moped klass I kör på GCM-vägar där de inte får framföras. När man plockar bort registreringsskylten är samtidigt risken överhängande att ägarna ställer av sina fordon och kör oförsäkrat. Allt detta är sådant som borde ha funnits med i utredningen.

Malmö Stad har skapat en situation som kan leda till att de särskilda MC-platserna successivt tas bort och ersätts med bilplatser. Då har den styrande majoriteten i Malmö utraderat en av de mest ytbesparande, tidseffektiva och prisvärda lösningarna för Öresundsområdets pendlare, till förmån för fler bilparkeringar. Det kan inte ha varit målsättningen för majoriteten i Malmö Stad.

Läs mer på SMC Skånes hemsida

 

 


Sveriges MotorCyklister
är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 65.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning. 
www.svmc.se

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Media

Media