Smarta fordon kräver smarta beslut

Report this content

Tvåhjulingar är ytsnåla smarta fordon som minskar trängsel, köer och parkeringsproblem. Fler pendlare på tvåhjulingar borde därför uppmuntras i Stockholmsregionen.  Genomtänkta förslag bör tas fram i samarbete med trafikanterna som inte samtidigt försämrar tillvaron för bilisterna. Det har Sveriges MotorCyklister, SMC, i Stockholm framfört till ledamöterna i Trafiknämnden inför sammanträdet på torsdag då P-avgifterna för motorcyklar och mopeder ska avhandlas.

Utan någon som helst utredning eller analys infördes våren 2018 P-avgift för motorcyklar och mopeder i Stockholm. Utan underlag infördes parkeringsavgifter på upp till 20 000 kronor per år för den mopedist eller motorcyklist som åker till jobbet och parkerar i city dagligen. Samtidigt infördes boendeparkeringstillstånd på moped och MC. Syftet enligt parkeringsstrategin var att skapa en större omsättning på parkerade fordon och öka tillgången på platser för bilar med 15 procent.

Det har lett till att gjort att parkeringssituationen för MC och moped i Stockholm idag är lika kaotisk som den var för 40 år sedan då MC-parkeringarna skapades. Fordon parkerar felaktigt, både på cykelparkeringar och MC-parkeringar. MC och mopeder med boendeparkeringstillstånd måste stå i ruta där en bil normalt parkerar vilket lett till att parkeringsskadorna för MC ökat med 300 procent i Stockholm. Parkeringsvakter ägnar mycket tid åt att försöka utröna vilket fordon som är parkerat för att kunna avgöra om fordonet ska betala avgift eller inte.

Stockholms stad räknar med att få fem miljoner kronor i intäkter från MC-och mopedparkeringen med 5 miljoner kronor per år och 250 000 kronor från boendeparkering. Samtidigt säger man att varje transaktion för betald parkering kostar staden 2 kronor kan innebära en förlust för staden vilket beror på att parkeringsavgifterna i vissa områden kommer att understiga kostnaden för inlösen hos banken. Stadens övriga utgifter för att kontrollera MC-och mopedparkeringarna saknas. Det saknas fortfarande en utredning om behovet av att överhuvudtaget införa P-avgifter för MC och moped klass I. Avsaknaden av utredning var också orsaken till att Transportstyrelsen i december upphävde P-avgifter i Bromma. Det finns ingen jämförelse med cykel och moped klass II som är betydligt mer lika en MC eller moped klass I medan staden jämför med personbilar.

SMC Stockholm har därför kontaktat alla ledamöter i Trafiknämnden inför mötet på torsdag.

- Vi anser att Stockholms stad ska återgå till avgiftsfri parkering för alla tvåhjulingar i Stockholms stad – motorcyklar, mopeder och cyklar. De är alla smarta fordon som bidrar till att minska köer, trängsel och parkeringsproblem.  Stockholm bör uppmuntra fler att pendla på tvåhjulingar för att öka framkomligheten, säger Olle Henriksson, ordförande i SMC Stockholm.

Olle Henriksson
Ordförande SMC Stockholm
073-596 32 24

Maria Nordqvist
Politiska sekreterare
070-538 39 38
maria.nordqvist@svmc.se

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 65.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Stockholm bör uppmuntra fler att pendla på tvåhjulingar för att öka framkomligheten
Olle Henriksson