Tvåhjulspendlare vädjar om hjälp från fackförbunden när socialdemokraterna, vänsterpartiet, Fi och Miljöpartiet sviker MC- och mopedägarna

För många låg och medelinkomsttagare är moped eller motorcykel det enda alternativet för att ta sig till och från arbete och skola. Att införa parkeringsavgifter på 2000 kronor i månaden utan att utreda konsekvenserna ser SMC som ett svek mot MC- och mopedägarna i Stockholm. SMC vädjar nu till samtliga LO-förbund, PRO och ABF att försöka få den politiska majoriteten i Stockholm att återremittera förslaget om P-avgift för MC och moped.


I november 2015 presenterades en parkeringsstrategi för Stockholms stad. Syftet är att minska biltrafik och öka tillgång på bilparkeringarna med 15 procent. Den politiska majoriteten föreslår nu att de som parkerar motorcyklar och moped klass I i delade MC-rutor ska börja betala avgift – något som alltid varit gratis. Man kräver dessutom att alla som ska parkera en MC och moped måste ha en smartphone för att kunna betala P-avgiften.

För den som pendlar med MC och moped klass I i Stockholm blir parkeringskostnaden upp till 2000 kronor i månaden. I yttre förorter blir P-kostnaden för en liten moped samma som för en stor personbil trots att det får plats minst 5-6 mopeder och motorcyklar på samma yta. Detta kommer att ha förödande ekonomiska konsekvenser för familjer där föräldrar och/eller barn pendlar med tvåhjuliga motorfordon.

  - Mopeder och motorcyklar är budgetfordon för hushåll med låga inkomster. Motorcyklar och mopeder tar sig smidigt fram i köer och trängsel. Genom att pendla med MC/moped spar man därför både restid och pengar, vilket ger mer tid för familj och fritidsintressen. Man klarar livspusslet helt enkelt. Det leder även till miljövinster, säger Maria Nordqvist, SMC.

SMC, som representerar en tredjedel av de svenska MC-ägarna har svarat på remiss, träffat politiker från oppositionen, majoriteten och tjänstemän och påtalat det orimliga i förslaget, som därefter ändrades något inför Trafiknämndens sammanträde 14 april men långt ifrån tillräckligt. Den 13 juni ska kommunfullmäktige fatta beslut.

SMC vädjar nu till fackförbunden som representerar arbetarna. Arbetarrörelsen är starkt förankrad i Socialdemokraterna men även i Vänsterpartiet. SMC ber dem att försöka påverka ledamöterna i Stockholms stad att inte införa världens högsta P-avgifter för motorcyklar och mopeder utifrån ett förslag som inte är verklighetsförankrat och utan att någon som helst utredning gjorts av konsekvenserna för MC- och mopedägare i Stockholm.

SMC ställer gärna upp och diskuterar ett realistiskt förslag till avgifter för att parkera MC och moped i Stockholm – men det som Kommunfullmäktige ska fatta beslut om kan innebära en katastrof för de tvåhjulspendlare som arbetar och bor i Stockholm.

SMC:s hemsida finns hela brevet till fackförbunden samt mer om parkeringsstrategin att läsa.

Kontaktinformation:    

Maria Nordqvist, politisk sekreterare: 070-538 39 38

Olle Henriksson, ordförande SMC Stockholm: 073-596 32 24

Petra Holmlund, informatör: 070-600 71 27

Sveriges MotorCyklister, SMC, är en intresseorganisation för motorcyklister.  SMC har cirka 71.000 medlemmar.
SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, fortbildning, opinionsbildning och information.

www.svmc.se

Taggar:

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Mopeder och motorcyklar är budgetfordon för hushåll med låga inkomster. Motorcyklar och mopeder tar sig smidigt fram i köer och trängsel. Genom att pendla med MC/moped spar man därför både restid och pengar, vilket ger mer tid för familj och fritidsintressen. Man klarar livspusslet helt enkelt. Det leder även till miljövinster
Maria Nordqvist, politisk sekreterare SMC