Unik MC-försäkring lanseras för SMC-medlemmar

I slutet av 2015 inledde Sveriges Motorcyklister ett strategiskt samarbete med specialisten på MC-försäkring, Svedea. Samarbetet bygger på gemensamma ansträngningar för att förbättra för motorcyklister i allmänhet och för SMC:S medlemmar i synnerhet. Lagom till säsongsstarten 2016 lanseras två unika fördelar för SMC-medlemmar som väljer att försäkra sin MC hos Svedea; två års förlängd maskinskada och självriskeliminering vid kollision med ett utlandsregistrerat fordon.

SMC-medlemmar har genom samarbetet med Svedea möjlighet att teckna en försäkring som täcker maskinskada ända upp till åtta år och 6.000 mil, vilket är två år längre än normalt. Och skulle man ha oturen att kollidera med ett utlandsregistret fordon slipper man att betala hela vagnskadesjälvrisken, oavsett vem som är vållande till olyckan.   
 
- Det känns oerhört kul att vi kan ge våra medlemmar unika produktfördelar i en MC-försäkring. Vi har sedan tidigare erbjudit rabattförmåner men genom samarbetet med Svedea kan vi nu erbjuda två värdefulla fördelar som kommer förenkla MC-ägandet för våra medlemmar, säger Jesper Christensen, generalsekreterare för SMC.
 
- Som utmanare på den svenska MC-försäkringsmarknaden vill vi skapa MC-försäkringar som tydligt gör skillnad. Vi har tillsammans med SMC haft givande diskussioner om hur vi kan utveckla vår MC-försäkring och är mycket glada att kunna lansera två efterlängtade förbättringar för SMC:s medlemmar,
säger Olle Molin, produktchef för mc-försäkring på Svedea.
 
För SMC-medlemmar som redan har sin MC-försäkring hos Svedea träder förbättringarna ikraft direkt, oavsett när MC-försäkringen förnyas. För fullständiga villkor och priser se:
www.svedea.se/mc-forsakring.
 
 

 

För mer information:

Jesper Christensen, SMC:s generalsekreterare: 070-557 75 00, jesper.christensen@svmc.se

Olle Molin, produktchef för mc-försäkring på Svedea, 072-732 49 09, olle.molin@svedea.se

 

Sveriges MotorCyklister, SMC, är en intresseorganisation för motorcyklister. 
SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, fortbildning, opinionsbildning och information.

www.svmc.se

Taggar:

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det känns oerhört kul att vi kan ge våra medlemmar unika produktfördelar i en MC-försäkring
Jesper Christensen, generalsekreterare för SMC