Var rädd om det underbara livet som motorcyklist!

Tussilago i dikesrenen och motorcyklister på vägarna – det är två säkra vårtecken. Låt dem dessutom vara en påminnelse om att vara extra uppmärksam och ta hänsyn till dem som plockat fram motorcykeln för säsongen.

Antalet motorcyklar har tredubblats sedan 1990. Samtidigt blir det allt säkrare att köra motorcykel om man gör allt rätt: alltså är nykter, har körkort, anpassar sin hastighet och använder skyddsutrustning. Då är risken att råka ut för en olycka inte högre än om du kör bil eller annat fordon. Här lämnar SMC de viktigaste råden för att slippa råka ut för en olycka. Dessa goda råd kommer från motorcyklisterna själva.

 • Använd heltäckande skyddskläder och godkänd hjälm. Komplettera med ryggskydd. Skyddskläder i skrikiga färger med många kontraster syns bättre än enfärgade svarta. Vill du sticka ut, kör med varselväst, men ta inte för givet att du syns, oavsett vad du har på dig.
 • Sköt om din motorcykel under vintern, byt däck, kolla bromsar och belysning. Kör alltid med minst halvljus!
 • Kör aldrig påverkad av alkohol eller droger. Låna inte ut hojen till en full kompis. Det låter som en självklarhet, men tyvärr är nästan en tredjedel av de som dör i trafiken på motorcykel påverkade.
 • Skaffa ett MC-körkort innan du börjar köra hoj. En tredjedel av dem som dör i MC-olyckor saknar körkort. Låna inte ut din motorcykel till någon som inte är en van motorcyklist.
 • Håll avståndet till andra trafikanter och skapa egna utrymmen. Kör mitt i din vägbana, det är tillåtet att ta plats och du syns bättre. Gena aldrig över i motsatt körbana. Ha handlingsberedskap - om något oväntat händer ska du kunna stanna inom siktsträckan.
 • Utgå från att ingen ser dig och kör utifrån det. Lita inte på någon annan i trafiken än dig själv. Du själv är den viktigaste faktorn för din överlevnad!
 • Kör aldrig om i en korsning eller vid en anslutande väg. Bilar kan svänga ut eller göra vänstersväng. De flesta dödsolyckor med andra trafikanter sker i korsningar.
 • Hastigheten har en avgörande betydelse och många av dödsolyckor beror på hög fart. Ju snabbare du kör, desto längre blir din reaktions- och bromssträcka.
 • Anpassa fart och körstil efter vägmiljö, övrig trafik och gällande hastighet. En motorcyklist har inte råd att chansa!
 • Kör aldrig över din förmåga och fall inte för grupptrycket när du är ute med dina hojkompisar. Det viktigaste är att komma fram, inte att vara först.

 •  Trafikverkets djupstudier av dödade motorcyklister visar att MC-förare har bristande bromsteknik. Nästa gång du ska köpa en motorcykel, välj en med ABS-bromsar! Träna bromsteknik själv eller på en kurs i början av säsongen.
 • Tre fjärdedelar av dödsolyckorna sker i kurvor. Gå en kurs och lär dig köra på kurviga vägar på ett effektivt och säkert sätt. En bonus är att det blir roligare att köra motorcykel.
 • Visa hänsyn! I trafiken spelar alla i samma lag där ingen vill dödas eller skadas.

Mer fakta om trafiksäkerhet för motorcyklister och om SMC:s arbete hittar du via länkar på den här sidan. Länk

Här har SMC samlat en del trafiksäkerhetstips till motorcyklister, andra trafikanter och väghållare: Länk

Kontaktinformation:    

Jesper Christensen, generalsekreterare: 070-557 75 00

Maria Nordqvist, politisk sekreterare: 070-538 39 38

Petra Holmlund, informatör: 070-600 71 27


Sveriges MotorCyklister, SMC, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har cirka 64.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, fortbildning, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.  www.svmc.se

Taggar:

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar