MariaHansson2019


Maria Hansson-de Laage de Meux, mottagare av SWEA Internationals Litteraturstipendium, berättade om sin forskning där hon visade hur vissa kvinnliga författare i slutet av 1800-talet, med folktrons hjälp, kunde ge en svårtolkad och indirekt men ändå realistisk bild av både samhället och den egna situationen.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

SWEA är ett globalt nätverk för svenska och svensktalande kvinnor som bor – eller har bott – utomlands. Med cirka 6000 medlemmar i ett 70-tal avdelningar över hela världen är SWEA den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. Varje år delar SWEA ut stipendier och donationer för cirka 2 miljoner kronor.

Prenumerera