30.000 dollar till fantastiska stipendiater

Report this content

Stockholm, den 15 augusti 2019 På fredagskvällen delade SWEA International ut nära 300.000 kronor till tre stipendiater i närvaro av Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr. Stipendierna gör det möjligt för mottagarna att koncentrera sig på sina studier och uppnå resultat inom sina respektive områden.

SWEA Internationals kärnverksamhet är att främja svensk kultur, språk och tradition världen över. Varje år delar man totalt ut cirka 2 miljoner kronor i stipendier och donationer i de olika drygt 70 lokala avdelningarna. Pengarna samlas in i samband med julmarknader och andra programpunkter. De tre stora stipendierna från SWEA International kommer från stipendiefonder med medel som samlats in speciellt för detta ändamål vid olika tillfällen under SWEAs 40 år.

Årets stipendier delades ut i samband med ett tredagars evenemang i Stockholm torsdag-lördag i förra veckan. Sweor från hela världen hade rest till Stockholm för att gå på konferens och stipendieutdelning, göra olika utflykter samt lära känna nya Sweor under mingel och middagar.

På fredag förmiddag hölls en konferens om Sverigebilden utomlands. Lars Bergman från föreningen Sverigekontakt berättade hur intresset för Sverige växer i olika delar av det gamla Sovjetunionen. Vitryssland är det ställe där intresset är som störst och i Estland utan även i Ukraina finns det svensktalande områden.

Dag Blanck, professor i nordamerikastudier vid Uppsala universitet, beskrev hur ett ömsesidigt intresse mellan Sverige och USA vuxit fram tack vare den stora migrationen i slutet av 1800-talet och hur det lagt grunden till ett positivt samarbete mellan länderna.

Cecilia Borglin, ordförande för Svenskar i världen, talade om hur svenskar utomlands är ambassadörer för Sverige, men också hur viktig utlandserfarenheten är för individen, svenskt näringsliv och samhället i stort.

- Tyvärr är Sverige är i dagsläget dåligt på att ta tillvara den tillgången och vi önskar en förändring, sa Cecilia Borglin.

Senare på fredagen överlämnades stipendier och utmärkelsen Årets Svenska Kvinna. Stockholms finansborgarråd, Anna König Jerlmyr, beskrev hur Greta Thunberg personifierar en mobilisering i den yngre generationen.

-  Kanske är hon vår tids Rosa Parks? frågade finansborgarrådet. Hon är ensam, men får med sig en hel generation. Tillsammans skapar de en kollektiv kraft som kan förflytta berg.

Greta Thunberg kunde tyvärr inte delta på grund av andra åtaganden, men hade lämnat ett videomeddelande till SWEA istället. Alla stipendiaterna var på plats och presenterade sina olika projekt. Somita Sabeti, som fått det Interkulturella stipendiet, redogjorde för sin forskning i Istanbul med afganska flyktingar. Maria Hansson-de Laage de Meux, årets Litteraturstipendiat, talade om sina iakttagelser av övernaturliga inslag i svensk 1800-talslitteratur. Avslutningsvis spelade Paskellstipendiaten Daniel Thorell två satser ur Gaspar Cassadòs solosvit för cello.

Christina Hallmert, SWEAs internationella ordförande, sammanfattade poängen med SWEA:

- SWEA är ett stöd och en axel att luta sig mot när man flyttar utomlands, men också en öppen famn för dem som väljer att flytta tillbaka till Sverige.

=========================

Christina Hallmert
Internationell ordförande
president@swea.org

Helen Rennie-Smith
Ansvarig för medierelationer
media@swea.org
Mobil 070 838 1133 eller +44 75923 28962

SWEA är ett globalt nätverk för svenska och svensktalande kvinnor som bor – eller har bott – utomlands. Med cirka 7000 medlemmar i ett 70-tal avdelningar över hela världen är SWEA den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige. Varje år delar SWEA ut stipendier och donationer för cirka 2 miljoner kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar