• news.cision.com/
 • Swedbank/
 • Allt större intresse för hållbart sparande – män står för den största ökningen

Allt större intresse för hållbart sparande – män står för den största ökningen

Report this content

Intresset för att spara hållbart har ökat sedan 2017, och allt fler uppger också att de placerar sitt sparande på ett hållbart sätt. Männen står för den största ökningen och är nu nästan i nivå med kvinnorna. 

Samtidigt är det fortfarande många, både kvinnor och män, som inte sparar hållbart – trots att intresset finns. Nästan åtta av tio uppger att de kan tänka sig att spara hållbart medan färre än fyra av tio gör det. Det visar en Sifo-undersökning av Swedbank och Swedbank Robur.

Intresset för att spara hållbart ökar. Idag är det nästan åtta av tio som sparar eller kan tänka sig att spara med hållbarhet i fokus, 2017 var motsvarande siffra sju av tio. Det är också allt fler som uppger att de faktiskt placerar sitt sparande på ett hållbart sätt. Idag uppger nästan fyra av tio att de sparar hållbart, jämfört med en av fyra 2017.

-Historiskt har intresset för hållbara placeringar varit störst hos institutioner och stora kunder. Men i takt med att hållbarhet, och främst klimatfrågan, tagit en självklar plats i samhällsdebatten ökar efterfrågan på hållbart sparande även hos privatpersoner. Hållbarhet är numera en central och naturlig del i mångas dagliga val. Det bidrar i sin tur med att ut­veckla hela fondbranschen i en positiv riktning, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur.

Mäns intresse för hållbart sparande ökar – lönsamhet stark drivkraft

Det är framför allt männens intresse för hållbart sparande som ökat, och är nu på nästan samma nivå som kvinnornas. Men drivkrafterna för att spara hållbart skiljer sig åt. 83 procent av kvinnorna vill bidra till en bättre värld med sitt hållbara sparande, medan det bland männen är 69 procent som uppger det som skäl till att spara hållbart. 42 procent av männen ser också hållbarhet som en möjlighet till högre avkastning, medan bara 24 procent av kvinnorna ser det som en anledning att spara hållbart. 

Det visar en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Robur och Swedbank. Undersökningen gjordes i mars 2021, 3 120 personer i åldrarna 18-65 år deltog.

-Mäns ökade intresse för hållbart sparande kan hänga ihop med hur synen på hållbarhet breddats under de senaste åren. Hållbarhet har gått från att handla om vikten av att ställa om till en bättre värld, till att också omfatta ekonomisk lönsamhet. Fler och fler menar att det långsiktigt hållbara också är det långsiktigt lönsamma. Det tillsammans med att medvetenheten om klimatfrågan vuxit kan vara en del av förklaringen till att män intresserar sig mer för hållbart sparande numera, säger Madelén Falkenhäll, senior analytiker på Swedbank.

Över hälften kan tänka sig att investera i omställningsbolag

Män är också mer positiva till att investera i så kallade omställningsbolag, bolag som idag inte rankas som hållbara, men som jobbar aktivt med att ställa om till en mer hållbar verksamhet. Nästan sex av tio män säger att de kan tänka sig att spara i en sådan fond, jämfört med fem av tio kvinnor.

-Det är positivt att allt fler ser vikten av att företag ställer om till en mer hållbar verksamhet. Ska vi klara klimatmålen i Parisavtalet och begränsa uppvärmningen måste vi som ägare stötta och driva på även bolag som kanske ses som mer bruna än gröna idag, men där vi ser att de har tydliga mål och planer för sin omställning. Omställningsbolag har också en möjlighet att bidra till en stark värdeutveckling framåt, både för våra kunder, investeringar och samhället i stort, säger Liza Jonson. 

Svårt att veta vad som är hållbart

Trots att intresset för att spara hållbart ökar och att fler faktiskt också sparar hållbart är det fortfarande många som inte gör slag i saken och väljer en hållbar inriktning för sitt sparande. Svårighet att veta vad som är hållbart är den främsta anledningen, 30 procent uppger det som skäl till att de inte sparar hållbart. Många uppger också att det inte har blivit av att byta från de fonder de redan har till mer hållbara alternativ.

-Det finns idag flera olika märkningar som kan ge vägledning för den som vill placera sitt kapital hållbart. Om man exempelvis vill spara med klimatet i fokus skulle jag söka efter fonder som förvaltas i linje med Parisavtalet, klimatavtalet som världens länder enats om. En sådan fond ska bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader och helst 1,5 grader, säger Madelén Falkenhäll.

Se bifogat pressmeddelande med tabeller (PDF). 

 

Fakta – så kan du välja hållbara fonder

 • Fonder med hållbarhetsinriktning kan ha olika fokus, till exempel miljö och klimat eller socialt såsom arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Alla fonder har utförlig fondinformation, där du kan hitta information om vad fonden väljer att investera i, samt om den aktivt väljer bort vissa sektorer.
 • Fonderna kan vara sammansatta utifrån att pengarna enbart placeras i företag som lever upp till alla krav redan nu, eller i företag som är i omställning mot en mer hållbar produktion eller verksamhet.
 • Det finns olika märkningar på fonder för att visa att de lever upp till olika kriterier inom hållbarhet. Några exempel:
 • I linje med Parisavtalet/Paris Aligned är fonder som förvaltas i linje med Parisavtalet,
  det klimatavtal som världens länder enades om 2015. En sådan fonds investeringar ska bidra till att klimatmålen i Parisavtalet uppnås, det vill säga att man arbetar för att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader och helst 1,5 grader,
 • Morningstars Glober har ett hållbarhetsbetyg och ett koldioxidmått (CO2-mått) som bland annat mäter hur väl ett företag hanterar risker kopplat till hållbarhet jämfört med andra fonder i samma kategori.
 • Sustainable Finance - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering är ett nytt regelverk från EU som reglerar hur fondbolag redovisar hållbarhetsfaktorer.
  Ljusgrön: Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
  Mörkgrön: Fonden har hållbara investeringar som mål.
  Övrigt: Fonden klassas varken som ljusgrön eller mörkgrön.
 • Transitionfonder - det kan även finnas fonder som kanske inte kommer högst i rankningen enligt ovan märkningar, men som genom ett aktivt ägarskap och påverkan arbetar med att stötta och driva företag och branscher i en mer hållbar riktning. Den typen av information kan du hitta i fondens informationsblad och fondrapport. Du kan också fråga din bank eller sparrådgivare om du vill veta mer.  

För mer information:                                                         

Carina Sesser Nylund, pressansvarig, Swedbank Robur, tfn. 072 230 54 62

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                                                 

www.swedbank.se/privatekonomi                                                                                                                                       www.swedbank.se/framtid

Riskinformation
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informations-broschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera

Citat

Historiskt har intresset för hållbara placeringar varit störst hos institutioner och stora kunder. Men i takt med att hållbarhet, och främst klimatfrågan, tagit en självklar plats i samhällsdebatten ökar efterfrågan på hållbart sparande även hos privatpersoner. Hållbarhet är numera en central och naturlig del i mångas dagliga val. Det bidrar i sin tur med att ut­veckla hela fondbranschen i en positiv riktning.
Liza Jonson, vd på Swedbank Robur