Avvaktande vårbudget

Arbetsmarknadsfrågorna är det regeringen främst lyfter upp i årets vårproposition. Inga förslag läggs för innevarande år. I stället aviseras vad som kan gälla från 2013.
- Det kan finnas anledning att också se över ersättningen vid arbetslöshet, menar Ylva Yngveson vid Institutet för Privatekonomi på Swedbank. Bara sedan alliansregeringens första budget kom 2007 har ersättningen urholkats.

Några aviserade förslag är lärlingsprovanställning för dem som är yngre än 23 år, att etableringsersättning för nyanlända inte ska räknas av krona för krona mot lön och en del ändringar på bostadsmarknaden för att göra det lättare att hyra ut.

A-kassan
Taket i arbetslöshetsförsäkringen ligger fast i kronor räknat, vilket innebär en automatisk urholkning med åren. Sedan förra valet då alliansregeringen tillträdde har nivån på högsta dagpenning, 680 kronor, legat stilla. Bara under dessa få år har lönerna stigit med 17 procent.

Den som 2007 hade 25 800 kronor i lön hade cirka 58 procents ersättning vid arbetslöshet. Lönen kan nu ligga på 30 000 kronor och ersättningsgraden har därmed sjunkit till knappt 50 procent. För att motsvara vad 680 kronor betydde då skulle dagersättningen behöva ligga på 790 kronor. Tyckte regeringen 2006-2007 att nivån var rimlig då, så borde den inte vara det idag.

Jobben
För att underlätta för unga att ta jobb på annan ort vill regeringen att andrahandsuthyrningen ökar. Samtidigt ska den som hyr ut även kunna få ersättning för kapitalkostnaden.

- Risken är stor att hyrorna blir högre, menar Ylva Yngveson. Men ökar utbudet genom detta är det ändå positivt för både unga och dem som annars har problem att hitta en bostad.

Höga ingångslönerna sägs hindra arbetsgivare att anställa unga utan arbetslivserfarenhet. Regeringen tänker sig att lärlingsprovanställningar ska göra det lättare för unga att få jobb. Lönen blir förmodligen lägre. De ungdomar som är i åldern 16-20 år och som inte pluggar vidare bor säkerligen kvar hemma.

- En låg lön innebär en klar förbättring jämfört med att gå på försörjningsstöd, även om man betalar hemma för sig, menar Ylva Yngveson.

Med en månadslön på exempelvis 14 500 kronor har man cirka 11 600 kronor efter skatt. Betalar man 3 500 kronor för sig hemma så har man ändå 8 100 kronor kvar för egna utgifter och sparande till framtida investeringar och större inköp. Se bilaga.

Bostäderna
Fastighetsavgiften på flerbostadshus föreslås bli lägre. Tiden för skattefrihet för nyproducerade fastigheter föreslås bli 15 år i stället för som idag, fem år.


För ytterligare information:
Ylva Yngveson, telefon 08-5859 0245, 070-200 1245

Maria Ahrengart, telefon 08-5859 0252, 076-790 1615
Kristian Örnelius, telefon 08-5859 0251, 076-790 1638


 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar