Bankerna och Polisen formaliserar samarbete mot penningtvätt

Report this content

Swedbank startade i juni förra året tillsammans med de fyra andra största bankerna i Sverige ett samarbete med Polismyndigheten i syfte att förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet genom ökad informationsdelning. Pilotfasen av initiativet har gett lovande resultat, och bankerna och Polisen har nu beslutat att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det i högre grad.

Initiativet SAMLIT (Swedish Anti Money Laundering Intelligence Task Force) lanserades som en pilot i juni 2020. Under sommaren och hösten har de deltagande bankerna — Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank — gemensamt och regelbundet träffat Polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen (Noa) för att dela information. Även Svenska Bankföreningen deltar i initiativet.

Syftet har varit att
finna former för ett ökat samarbete mellan bankerna och Polisen och på så sätt förbättra förmågan att identifiera och förhindra penningtvätt samt bekämpa organiserad brottslighet och finansiering av terrorism. Initiativet har till exempel möjliggjort ett utökat utbyte av information kring nya tillvägagångssätt, brottstyper och andra mönster som gemensamt har kunnat identifieras.

─ Pengar är ofta drivkraften bakom organiserad brottslighet och kriminella ägnar sig åt penningtvätt för att dölja brottsvinster. Bankernas samarbete med polisen har gett oss mer information, vilket ökar vår förmåga att motverka grovt våld i form av skjutningar och sprängningar eftersom vi kan störa och försvåra för aktörer som står bakom allvarliga våldsuppgörelser, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.

─ Vi har länge förespråkat ett ökat informationsutbyte mellan banker och med myndigheter för att ytterligare stärka våra förmågor att bekämpa och förhindra penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. SAMLIT är ett mycket lovande initiativ och vi ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet som kommer att ha stor samhällsnytta, säger Anders Ekedahl, chef för Anti-Financial Crime på Swedbank.

Bankerna och Polisen har nu beslutat att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det i högre grad. Det innebär att SAMLIT övergår från att bedrivas som en pilot till att bli ett ordinarie samarbete. Målsättningen är att under de kommande månaderna arbeta fram ett mer formellt ramverk för samarbete och styrning. SAMLIT kommer även att verka för lag- och regelverksförändringar för att på så sätt förbättra möjligheten till informationsdelning, och arbeta för att fler marknadsaktörer ska ansluta sig till samarbetet för att göra det än mer effektivt.

 

Kontakt:
Ralf Bagner, presskommunikatör Swedbank, tfn: 

0730421649

Polisens nationella mediecenter, tfn: 010-56 391 70


Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 160 kontor i Sverige och 92 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har länge förespråkat ett ökat informationsutbyte mellan banker och med myndigheter för att ytterligare stärka våra förmågor att bekämpa och förhindra penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. SAMLIT är ett mycket lovande initiativ och vi ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet som kommer att ha stor samhällsnytta.
Anders Ekedahl, chef för Anti-Financial Crime på Swedbank