Bara fyra av tio tycker att de sparar på rätt sätt

Report this content

Bara fyra av tio sparare uppger att de har en sparform som är ändamålsenlig. Många tycker också att det är svårt att veta vad som påverkar avkastningen på sparandet. Det visar en ny undersökning som Sifo Kantar har genomfört på uppdrag av Swedbank och sparbankerna[1].

De allra flesta svenskar har ett sparande[2], men bara fyra av tio uppger att de har en sparform som passar det de sparar till. Vad man sparar till och när man har tänkt ta ut pengarna är faktorer som bör avgöra hur man placerar sitt sparande. Med några enkla tips kan man hitta en träffsäker sparform som passar den egna ekonomin. 

- Det viktigaste sparandet är en buffert för att klara oförutsedda utgifter. Utöver det kommer målsparande, till exempel till en kontantinsats till en bostad, och det riktigt långsiktiga sparandet, till pensionen. Dessutom kan man även spara till annat man vill unna sig, till exempel resor eller möbler, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

En sparbuffert kan vara klokt att samla till på ett vanligt bankkonto, så att pengarna enkelt kan tas ut när de behövs. Det mer långsiktiga sparandet kan placeras där det finns möjlighet till god avkastning, exempelvis i fonder eller aktier.

Hälften förstår vad som påverkar avkastningen
Drygt hälften av de som sparar uppger att de förstår vad som påverkar avkastningen på sparandet. Men en av fem tycker det är svårt att förstå olika fonders risknivå och hur risken påverkar sparandet.

- Risknivå speglar hur mycket värdet på placeringen kan variera över tid och hur hög sannolikheten är att pengarna minskar i värde. En högre risknivå innebär normalt också en högre förväntad avkastning. Sambandet mellan avkastning och risk är dock svagt på kort sikt men betydligt starkare på lång sikt. Det är därför klokt att vara långsiktig när man placerar sina pengar på börsen, säger Arturo Arques.

Genom att välja flera olika sparformer kan man sprida sin risk, samtidigt som man ökar möjligheten till högre avkastning. Högst på riskskalan ligger aktier, längre ner på riskskalan ligger placeringar i räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxlar och statsobligationer. Däremellan finns en uppsjö av olika alternativ. Globalfonder, som placerar i hela världen eller inom många olika branscher, innebär också vanligtvis en lägre risk. Nischade fonder, där placeringen görs i ett specifikt land eller inom en specifik bransch, är oftast förknippade med högre risk och därmed en högre förväntad avkastning.

- Genom att placera i flera olika typer av fonder kan man sprida sina risker. För en genomsnittlig sparare är det en klok utgångspunkt att fördela sitt långsiktiga sparande på tre-fyra fonder. Till exempel en Globalfond, en Sverigefond och en Branschfond, säger Arturo Arques.

Var tredje vill inte ändra sina fondval
Av de som sparar i fonder uppger över hälften att de sparar i flera olika fonder. Tre av tio som sparar i fonder ser över och justerar sitt sparande regelbundet, medan en av tre vill göra sitt fondval och sedan inte behöva ändra det.

- Riskviljan, det vill säga hur hög risknivå man vill ha i sitt sparande, kan förändras genom livet. Därför är det bra att se över sparandet någon gång per år för att se att man fortfarande ligger rätt. För den som har behov av att använda sina sparpengar med kort varsel kan det vara klokt att välja en lägre risknivå, för att minska risken för att sparkapitalet minskat i värde just när man ska sälja av sina tillgångar, säger Arturo Arques.

[1] Undersökningen genomfördes i september 2019 och 3 108 personer deltog i undersökningen.
[2] Undersökningen genomfördes i mars 2018 och 3 015 personer deltog i undersökningen.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019  uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Genom att placera i flera olika typer av fonder kan man sprida sina risker. För en genomsnittlig sparare är det en klok utgångspunkt att fördela sitt långsiktiga sparande på tre-fyra fonder. Till exempel en Globalfond, en Sverigefond och en Branschfond.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna