Beslut vid extra bolagsstämma i Swedbank den 28 oktober 2021

Report this content

På stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ytterligare ordinarie utdelning till aktieägarna med 7,30 kronor per aktie. Tillsammans med de utdelningar som lämnats i februari och april 2021 motsvarar den nu beslutade utdelningen 50 procent av nettoresultatet för räkenskapsåren 2019 och 2020 och följer således bankens utdelningspolicy. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 1 november 2021. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclears försorg den 4 november 2021.

Med anledning av den alltjämt pågående Coronapandemin genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

För ytterligare information

Amanda Billner, presskommunikatör, tel: 073-045 11 68

Annie Ho, Chef Investor Relations, tel: 070-343 78 15 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 153 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se