Betala med kort i mobilen hos Willys och Hemköp

Nu blir det möjligt att betala med bankkort kopplat till mobilen i Willys, Willys- Hemma, Hemköp och PrisXtra butiker. Swedbank och sparbankernas mobiltjänst Bart gör det möjligt för alla kortkunder oavsett bank att koppla ett Visa eller Mastercard kort på hemsidan bart.se som vid betalningstillfället genererar en korttransaktion i mobiltelefonen. Med Bart-appen har man alltid tillgång till pengarna i sin mobil och kan börja lämna plånboken hemma.

Swedbank och Axfood har under 2012 tillsammans med kunder genomfört en pilot av tjänsten Bart i tre Hemköpsbutiker i Stockholmsområdet. Piloten har visat att kunderna uppskattar möjligheten att genomföra betalningar i butik med mobiltelefonen.

– Swedbank har en tradition att bidra till utvecklingen av betalsystem och infrastruktur. Tillsammans med sparbankerna ligger vi också långt fram vad det gäller utveckling inom mobiltjänster och har redan idag över 1 200 000 mobilbankskunder, säger Carl Molinero, chef för Mobila betalningar på Swedbank

Nu introduceras Bart i samtliga butiker i Axfoodkoncernen, det vill säga PrisXtra, Hemköp Willy och Willys - Hemma. Under april lanserade Swedbank och sparbankerna hemsidan www.bart.se där alla kortkunder oavsett bank kan ansluta sig till tjänsten. För att ansluta sig till Bart krävs ett Visa eller Mastercard kort och en iPhone eller Android.

– Vi ser att våra kunder använder kontanter i allt mindre utsträckning, och det gör det allt viktigare för oss att kunna erbjuda valfrihet när det gäller sättet att betala, avslutar Carl Molinero.

Mer information samt möjlighet att ansluta sig finns på www.bart.se eller via Swedbank och sparbankernas internetbank.

För ytterligare information:
Carl Molinero, chef Mobila betalningar, Swedbank, tfn: 072-227 3983
Emma Bergfeldt, presskontakt, Swedbank, tfn: 070-203 4999

Prenumerera

Dokument & länkar