Boindex Q4: Högre bostadspriser riskerar grusa mångas bostadsdrömmar i framtiden

Report this content

Hushållens möjligheter att köpa bostad är fortsatt god, visar Swedbank Boindex. Men fortsätter bostadspriserna att stiga i samma takt som nu kan allt fler komma att omfattas av amorteringskravet om tre procents amortering – något som kan grusa mångas bostadsdrömmar i framtiden.

Swedbanks Boindex för småhus och bostadsrätter låg kvar på 115 under kvartal fyra 2020. Det betyder att den som köper en bostad idag i snitt behöver lägga 26 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader.

-Den generella köpkraften för hushållen på bostadsmarknaden är fortfarande god. Men de allt högre bostadspriserna leder till högre skuldsättning och gör att fler kan omfattas av det högsta amorteringskravet på tre procent framöver, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Svårt för ensamstående och unga förstagångsköpare i storstad

Skillnaderna är stora mellan olika typhushåll och olika delar av landet, visar Boindex. Ensamstående med två barn som köper en bostadsrätt i Stockholm behöver till exempel lägga 55 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader samtidigt som en ung förstagångsköpare i samma stad lägger 45 procent av den disponibla inkomsten på boendet. I till exempel Sandviken eller Västervik lägger däremot den unga förstagångsköparen endast 23 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader.

-Ensamstående med barn i Stockholm och Göteborg har det tuffast på bostadsmarknaden. Unga förstagångsköpare i framför allt Stockholm har det också svårt, men kan de tänka sig att köpa en bostadsrätt i en närförort ser situationen betydligt bättre ut, säger Arturo Arques.         

Hemarbete och lägre bolåneräntor har drivit upp priserna

En fördjupning i Boindex visar att amorteringsreglerna har haft en prisbromsande effekt, inte minst i Stockholm och Göteborg. Samtidigt har hemarbete, lägre bolåneräntor och kanske även tillfällig amorteringsfrihet bidragit till högre bostadspriser och därmed högre skuldsättning. Den högre skuldsättningen ökar i sin tur kravet på amortering.

-Svenska hushåll är redan bland de mest skuldsatta i Europa. Fortsätter bostadspriserna att stiga i samma takt som nu så kommer allt fler hushåll komma att omfattas av amorteringskravet om tre procents amortering. Det kan grusa mångas bostadsdrömmar i framtiden och är en fråga som politikerna skulle behöva ta itu med, säger Arturo Arques.

För mer information:                                                         

Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62

www.swedbank.se/arturosblogg

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                           

www.swedbank.se/privatekonomi

www.swedbank.se/framtid   

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera

Citat

Den generella köpkraften för hushållen på bostadsmarknaden är fortfarande god. Men de allt högre bostadspriserna leder till högre skuldsättning och gör att fler kan omfattas av det högsta amorteringskravet på tre procent framöver.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.