Boindex sjönk till 135,0 första kvartalet 2013 – Stigande priser dämpar husköpkraften

  • Boindex uppgick till 135,0 första kvartalet i år, vilket är en nedgång från 135,5 fjärdekvartalet i fjol (reviderat från 133,3). Husköpkraften dämpas av högre småhuspriser, och försvagningen kunde inte kompenseras av högre förvärvsinkomster och något lägre bolåneräntor. Hushållens inkomstmarginaler vid husköp, sett till hela landet, är igenomsnitt 35 % och närmar sig därmed de nivåer som rådde under 2010.Bolåneräntorna har sjunkit sedan början av 2102 samtidigt som bostadspriserna ökat en modest takt, sett över hela perioden.

  • Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader.När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Ju högre siffra, desto bättre.

  • Medianpriset för småhus i riket steg till 1,810 miljoner kronor – en uppgång med 62 000 kronor från fjärde kvartalet ifjol. Den sammanvägda bolåneräntan sjönk till 3,0 % från 3,1 % kvartalet innan. Den bundna räntan minskade från 3,2 % till 2,8 %, medan den rörliga räntan steg från 3,1 % till 3,2 %. Den årliga förvärvsinkomsten före skatt för ett hushåll bestående av två vuxna där minst en arbetar har reviderats upp och ökade till 656 000 kronor före skatt.

  • I 28 av de 50 undersökta orterna sjönk husköpkraften jämfört med kvartalet innan. Den svagaste husköpkraften har invånarna i Uppsala, Stockholmsregionen och Helsingborg,medan landets starkaste husköpkraft återfinns i Örnsköldsvik, Karlskoga, följt av Piteå och Västervik.

För ytterligare information: Magnus Alvesson, Makro Analys, Swedbank,
tfn 08-5859 3341, magnus.alvesson@swedbank.se