Clifford Chance presenterar sin slutrapport om Swedbank 23 mars 2020

Report this content

Den internationella advokatbyrån Clifford Chance har på uppdrag av styrelsen i Swedbank analyserat bankens arbete mot penningtvätt.

I utredningen ingår kunder, transaktioner och aktiviteter från 2007 till och med mars 2019 samt hur banken har hanterat intern och extern informationsgivning. Clifford Chance har också granskat hur Swedbank historiskt har svarat upp mot brister som har identifierats.

Rapporten presenteras av Clifford Chance vid en presskonferens den 23 mars kl. 10:00.

Efter presskonferensen kommer styrelseordförande Göran Persson och koncernchef och vd Jens Henriksson att kommentera rapporten och svara på frågor från media.

Clifford Chance presskonferens och frågestund med Göran Persson och Jens Henriksson hålls i Swedbanks huvudkontor på Landsvägen 40, Sundbyberg. Den kommer också att sändas via webcast på www.swedbank.com.

Presskonferensen och efterföljande frågestund kommer att hållas på engelska. Enskilda intervjuer med Swedbanks företrädare kan göras på svenska.

Analytiker och investerare är välkomna att kontakta enheten för investerarrelationer, ir@swedbank.com, för mötesförfrågningar. 

Clifford Chance rapport kommer att finnas tillgänglig på www.swedbank.com den 23 mars kl 8:00.

För att delta på presskonferensen krävs presslegitimation eller motsvarande.

Kontakt:
Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tel + 46 73 092 11 80

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 99 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick rörelseresultatet till 24 420 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera

Dokument & länkar