Delårsrapport för andra kvartalet 2020

Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson kommenterar:

”Swedbank levererar ett starkt resultat i en väldigt osäker tid.”

Andra kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2020:
 

Högre räntenetto till följd av högre affärsvolymer

• Lägre intäkter från kort och kapitalförvaltning påverkar provisionsnettot negativt

• Positivt nettoresultat finansiella poster till följd av positiva värderingseffekter och hög kundaktivitet

• Lägre utredningsrelaterade kostnader till följd av covid-19

• Lägre reserveringar för eventuella kreditförluster kopplade till effekterna av covid-19• Solida kapital- och likviditetsbuffertar


1) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags resultat och Övriga intäkter från koncernens resultaträkning.
Kontakt:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, tel + 46 72 740 6338
Unni Jerndal, presschef, tel +46 73 092 1180
 

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2020, kl. 07:00.

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Media

Media

Citat

Swedbank levererar ett starkt resultat i en väldigt osäker tid.
Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank