Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

Swedbanks vd och koncernchef kommenterar: ”Vi har bestämt oss för att påskynda omvandlingen till den moderna bank vi vill vara: En bank där våra kunder kan utföra alla sina dagliga bankärenden i våra digitala kanaler.”

Tredje kvartalet 2016 jämfört med andra kvartalet 2016

  • Starkt resultat drivet av intäktsökningar

  • Högre räntenetto till följd av ökade volymer och utlåningsmarginaler

  • Provisionsnettot gynnat av högre intäkter från kort och kapitalförvaltning.

  • Ökad efterfrågan på räntesäkring positivt för nettoresultat finansiella poster

  • Stabil kreditkvalitet

  •  Stärkt kapitalisering

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl 07.00.

För ytterligare information:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, tel 0727-40 63 38

Gabriel Francke Rodau, kommunikationchef, Swedbank, tel 08-5859 2107                                                   

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 640 000 företags- och organisationskunder med 266 kontor i Sverige och 143 kontor i de baltiska länderna. 2015 hade vi 850 miljoner digitala kontakter med våra kunder. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 juli 2016 uppgick balansomslutningen till 2 476 miljarder kronor.
Läs mer på www.swedbank.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media