Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Swedbanks vd och koncernchef Birgitte Bonnesen kommenterar: ”Vår nuvarande höga aktivitetsnivå gör att vi kan ha ännu högre ambitioner.”

Tredje kvartalet 2017 jämfört med andra kvartalet 2017

  • Stabilt resultat i ett kvartal med säsongsmässigt lägre aktivitet
  • Ökade utlåningsvolymer på våra hemmamarknader gav stöd åt räntenettot
  • Konsolideringen av PayEx påverkade provisionsnettot positivt
  • Högre volymer av återköp av säkerställda volymer tyngde nettoresultat finansiella poster
  • Säsongsmässigt lägre kostnader
  • God kreditkvalitet
  • Stark kapitalisering

För mer information:
Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, tfn 072-740 6338
Josefine Uppling, Presschef, tfn 076-114 5421

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2017, kl.07.00.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 225 kontor i Sverige och 136kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 19 juli 2017 uppgick balansomslutningen till 2 426 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Vår nuvarande höga aktivitetsnivå gör att vi kan ha ännu högre ambitioner.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank