Delårsrapport januari - mars 2012

 

Första kvartalet 2012
jämfört med fjärde kvartalet 2011

 • Kvartalets resultat uppgick till 3 425 mkr (965)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,21* kronor (0,88) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,20* kronor (0,88)
 • Räntabilitet på eget kapital var 14,0 procent (3,9)
 • K/I-talet uppgick till 0,48 (0,57)
 • Räntenettot ökade med 5 procent och uppgick till 5 208 mkr (4 967)
 • Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade med 29 procent till 4 768 mkr (3 709)
 • Swedbank redovisade kreditförluster, netto på 172 mkr (nettoåtervinningar om 174)
 • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 2 var 15,9 procent (15,7 procent den 31 december 2011). Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 3 var 14,9** procent (14,7 procent den 31 december 2011).

Första kvartalet 2012
jämfört med första kvartalet 2011

 • Periodens resultat uppgick till 3 425 mkr (3 852)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,21* kronor (2,47) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,20* kronor (2,47)
 • Räntabilitet på eget kapital var 14,0 procent (16,1)
 • K/I-talet uppgick till 0,48 (0,53)
 • Räntenettot ökade med 16 procent till 5 208 mkr (4 501)
 • Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade med 17 procent till 4 768 mkr (4 068)
 • Swedbank redovisade kreditförluster, netto på 172 mkr (nettoåtervinningar på 972).

* Beräkning av resultat per aktie specificeras på sidan 40.
** Enligt Swedbanks estimat baserat på nuvarande kunskap om framtida regelverk.

Läs hela delårsrapporten i bifogat pdf-dokument eller på www.swedbank.se/ir

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar