Fem av Swedbank Roburs fonder i världens första Svanenmärkning på fondmarknaden

Fem av Swedbank Roburs hållbarhetsfonder har klarat de hårda krav som gäller när nu Svanenmärkningen gör sitt intåg på fondmarknaden. Bland över 6000 olika fonder på den nordiska marknaden ska Svanenmärkningen göra det enkelt att hitta och välja fonder som påverkar företag i en hållbar riktning.

Den Svanenmärkta fonden ska vara ett hållbarhetsmärkt alternativ för sparare och professionella investerare.

- Jag är väldigt stolt och glad över att vi har fem av världens första Svanenmärkta fonder hos oss. När Svanen nu inkluderar fonder visar det att man gjort samma analys som vi på Swedbank Robur – att sättet vi producerar och konsumerar idag i världen inte är långsiktigt hållbart. Fonder styr över mycket kapital världen över och därför har vi som förvaltare ett stort ansvar att påverka företag att agera mer hållbart, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur. I snart 30 år har konsumenter använt Svanenmärket som vägledning för att kunna välja produkter som lever upp till tuffa krav på miljö-, hälsa och kvalitet, och som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Genom Svanenmärkta fonder kan nu konsumenterna också påverka företagen indirekt genom sitt fondsparande.

- Med Svanenmärket vägleds nu spararen om vilka fonder som klarar tuffa hållbarhetskrav och som har potential att påverka företagande i en mer hållbar riktning. Det är mycket glädjande att vi redan fått med oss så många engagerade aktörer på resan mot en grönare finansmarknad, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige. 

Fakta om Svanen och Svanenmärkta fonder
Svanen är Nordens officiella miljömärkning och känns igen av 9 av 10 nordiska konsumenter.  Svanens kriterier granskas och fastställs en av en oberoende instans, den Nordiska miljömärkningsnämnden. 

En Svanenmärkt fond innebär att: Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska, fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen, fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete. http://www.svanen.se/I-fokus/Fonder/

För ytterligare information:
Josefine Uppling, Presschef Swedbank, tel: +46 76 114 54 21

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder ca 100 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totala antalet kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna och det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 100 miljarder SEK, varav drygt 780 miljarder SEK i fonder.

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är väldigt stolt och glad över att vi har fem av världens första Svanenmärkta fonder hos oss. När Svanen nu inkluderar fonder visar det att man gjort samma analys som vi på Swedbank Robur – att sättet vi producerar och konsumerar idag i världen inte är långsiktigt hållbart.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur