Finansinspektionen skriver av utredning

Report this content

Finansinspektionen har idag meddelat att myndigheten skrivit av utredningen av Swedbank AB för överträdelse av EU:s marknadsmissbruksförordning.

─ En efter en lägger vi de historiska frågorna bakom oss för att i stället med full kraft fokusera på kundernas framtid, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank.

Finansinspektionen inledde en undersökning av misstänkta överträdelser av artikel 17 och 18 i EU:s marknadsmissbruksförordning i september 2020. Finansinspektionen lägger nu ner utredningen med hänvisning till att disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm den 5 maj 2021 beslutade att utdöma ett vite om tolv årsavgifter till Swedbank, totalt 46,6 MSEK för bristande informationsgivning från tiden 2016-2019.

Kontakt:
Ralf Bagner, presskommunikatör, ralf.bagner@swedbank.se, 0730 421649

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 153 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se