Fler företagare än tidigare planerar att gå i pension före 65

Report this content

Bland företagare planerar nu hälften att gå i pension före 65 års ålder. Det är en ökning jämfört med 2018 då siffran låg på 37 procent. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

- Coronapandemin, som har drabbat många småföretagare särskilt hårt, kan ha bidragit till att företagare har tidigarelagt sina pensionsplaner. Men det kan även vara skattetekniska skäl. De som väljer att ta ut pension före 65 år och fortsätter arbeta kan ta ut en mindre lön ur företaget och ha mer pengar kvar för löneuttag från och med det år de fyller 66 år. Fördelen är att företagaren då betalar lägre egenavgifter, endast ålderspensionsavgiften, samtidigt som jobbskatteavdraget höjs, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Fler företagare än anställda planerar att gå i pension före 65 år

Företagarnas syn på hur de vill gå i pension skiljer sig från anställdas. Sex av tio (57 procent) företagare över 55 år planerar enligt undersökningen att gå i pension på deltid jämfört med drygt en tredjedel bland anställda (33 procent) i samma åldersgrupp.

Undersökningen visar att företagare över 55 år i större omfattning än anställda planerar att gå i pension före 65 år. Det gäller oavsett hel- eller deltidspension. Hälften av företagarna, som planerar att gå i pension på heltid, räknar med att göra det före 65 år jämfört med en tredjedel bland anställda. Viljan att gå i pension före 65 års ålder har dessutom blivit vanligare hos äldre företagare. I en motsvarande undersökning hösten 2018 svarade 37 procent att de planerar att gå i pension före 65 år medan motsvarande andel för anställda är oförändrad (en tredjedel).

Att gå i pension före 65 års ålder innebär dock att den allmänna pensionen blir lägre eftersom avsättningarna till den minskar. Pensionsmyndigheten räknar med att den som istället väntar ett år med att påbörja sitt uttag av hel inkomstgrundad allmän pension höjer sin pension per månad med sex till åtta procent.

- Att så många företagare ser framför sig att de ska gå ner i tid istället för att sluta arbeta helt innebär dock att den pensionsgrundande inkomsten förbättras. Men det är samtidigt viktigt att ta reda på hur den egna pensionen påverkas. Det kan man enkelt göra via minpension.se, vilket fler bör göra. Knappt sex av tio företagare över 55 år känner nämligen till hur stor deras sammanlagda pension blir, säger Jörgen Kennemar.

Tips:

  • Ta ut lön eller överskott. Den allmänna pensionen kommer från den skatt och de avgifter du som företagare betalar in på lönen/överskottet du tar ut. För maximal avsättning till allmän pension bör du ta ut lön/överskott motsvarande knappt 46 000 kronor per månad (2021).
  • Spara själv – sätt av motsvarande som anställda får i tjänstepension via sin/dig som arbetsgivare även till dig själv. En tumregel är ett månatligt sparande på 4,5 procent på lön upp till ca 43 000 kr per månad och 30 procent avsättning på lön däröver.
  • Individuellt pensionssparande – om du inte har tjänstepension får du göra skatteavdrag för ett privat pensionssparande upp till 35 procent av lönen i din inkomstdeklaration. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp (2021: 476 000 kronor). Tänk på att inte göra så höga avdrag så avsättningen till din allmänna pension påverkas. Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida.
  • Se inte företaget som en pensionsförsäkring.
  • Gör en pensionsprognos på minpension.se 

Se bifogad pdf för tabellbilaga och mer information om undersökningen. 

För mer information:

Jörgen Kennemar, seniorekonom analytiker, Swedbank + 46 70 643 83 29

Unni Jerndal, presschef Swedbank, +46 73 092 11 80

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera

Citat

Coronapandemin, som har drabbat många småföretagare särskilt hårt, kan ha bidragit till att företagare har tidigarelagt sina pensionsplaner. Men det kan även vara skattetekniska skäl. De som väljer att ta ut pension före 65 år och fortsätter arbeta kan ta ut en mindre lön ur företaget och ha mer pengar kvar för löneuttag från och med det år de fyller 66 år. Fördelen är att företagaren då betalar lägre egenavgifter, endast ålderspensionsavgiften, samtidigt som jobbskatteavdraget höjs.
Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.