Föräldrar tveksamma till barnens chanser att hitta bostad

Bara två av tio föräldrar i Stockholm, Göteborg och Malmö tror att deras barn har goda möjligheter att skaffa en bostad den dag det blir dags att flytta hemifrån. Många tror också att barnen kommer behöva bo kvar hemma längre än de önskar, och fyra av tio föräldrar i storstadsregionerna räknar med att behöva skjuta till av sina besparingar för att hjälpa sitt barn att skaffa en bostad. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.1

Många föräldrar oroar sig för att deras barn kommer få svårt att skaffa ett boende den dag det är dags att flytta hemifrån. Mest pessimistiska är föräldrar i storstadsområdena, och i Stockholm uppger fyra av tio föräldrar att de tror att barnen kommer behöva bo kvar hemma längre än de önskar.

De höga bostadspriserna i kombination med att det är svårt att komma in på hyresmarknaden gör det svårt för många unga att skaffa sig sin första bostad. Det gäller särskilt i storstadsområdena. Har man som förälder möjlighet att ställa barnen i bostadskö tidigt, samt spara till barnen redan när de är små har man ett försprång, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom. 

Många sparar till barnens framtida boende
Många föräldrar, framför allt i storstadsområdena, räknar med att behöva skjuta till av sina besparingar för att hjälpa sitt barn att skaffa en bostad. I Stockholm, Göteborg och Malmö räknar fyra av tio föräldrar med det, jämfört med tre av tio i landet som helhet. Tre av fyra föräldrar uppger också att de sparar regelbundet till sina barn. För över hälften av föräldrarna är målet med sparandet just en framtida bostad till barnet. Fyra av tio uppger att de sparar i barnets namn.


Något som är viktigt att känna till är att om man sparar i barnets namn så kan barnet disponera pengarna fritt från sin artonårsdag.
Om du som förälder vill kunna styra vad de sparade pengarna ska gå till, exempelvis till ett boende, kan det vara klokt att istället spara i ditt eget namn. Då är det du och inte barnet som väljer när pengarna ska tas ut och vad de ska gå till, säger Arturo Arques. 

För mer information:    
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                           www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                            www.swedbank.se/privatekonomi
                                                                                                                                www.swedbank.se/framtid

1 Undersökningen genomfördes i februari 2020. 3 086 personer i åldern 18-65 år deltog i undersökningen.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

De höga bostadspriserna i kombination med att det är svårt att komma in på hyresmarknaden gör det svårt för många unga att skaffa sig sin första bostad. Det gäller särskilt i storstadsområdena. Har man som förälder möjlighet att ställa barnen i bostadskö tidigt, samt spara till barnen redan när de är små har man ett försprång.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom